เอกชนญี่ปุ่นและเอกชนลาวร่วมกันพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟไฮโดรเจนที่แขวงจำปาสัก

เอกชนญี่ปุ่นและเอกชนลาวร่วมกันพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟไฮโดรเจนที่แขวงจำปาสัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 391 view

          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ดร. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก พบหารือกับนาย Shinichi Naruuchi รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทเอกชนญี่ปุ่น ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL Public Company Limited) เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงงานเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนและเครื่องคั่วกาแฟไฮโดรเจนที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ร่วมกับภาคเอกชนลาว โดยมีผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำ สปป. ลาว บริษัทเอกชนญี่ปุ่น Shikoku Electric Power Company, Inc. รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องว่าการปกครองแขวงจำปาสัก

          รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจด้านพลังงาน บริษัท TTCL ระบุว่า ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับบริษัทเอกชนลาว Phetsavang Joint Development Coffee Sole Co., Ltd. ที่มีไร่กาแฟและโรงงานแปรรูปกาแฟที่เมืองปากซอง การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การ JICA เพื่อสร้างระบบการคั่วกาแฟไฮโดรเจนแบบครบวงจรใน สปป. ลาว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะก่อสร้างโรงงานฯ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๙ ปัจจุบันบริษัทเอกชนญี่ปุ่นและเอกชนลาวอยู่ระหว่างร่วมกันพิจารณากำลังการผลิตในเบื้องต้นโดยใช้เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนขนาด ๒๐๐ - ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน/ชั่วโมง (Nm³/hr) ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ ๑ - ๒ เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถคั่วกาแฟได้ประมาณ ๔,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ตันต่อปี และสามารถขยายกำลังการคั่วกาแฟเพิ่มได้อีก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          ๑. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นการร่วมทุนของบริษัทเอกชนญี่ปุ่น Toyo Engineering Corporation (TEC) และบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต่อมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๒ ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction) ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และพลังงาน รวมทั้งธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับงานในต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา

          ๒. บริษัท Phetsavang Joint Development Coffee Sole Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๓ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่นครปากเซ แขวงจำปาสัก ปัจจุบันนายสีสุก วงพักดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีพื้นที่ปลูกกาแฟและโรงงานที่เมืองปากซอง บนพื้นที่ ๒๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑,๕๖๓ ไร่) ปัจจุบันส่งกาแฟไปจำหน่ายที่ไทยประมาณร้อยละ ๔๐ และประเทศอื่น ๆ อีกร้อยละ ๖๐ ตามความต้องการของลูกค้าและราคากาแฟในตลาดโลก

 

ttcl

ที่มาภาพ : Facebook - หนังสือพิมพ์ Champamai Newspaper

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          กลุ่มบริษัทเอกชนไทย PTTOR ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนลาว AIDC พัฒนาไร่กาแฟต้นแบบใน สปป. ลาว <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/pttxaidcagroforestrycoffeeplantation>

 

แหล่งอ้างอิง

๑. Facebook - หนังสือพิมพ์ Champamai Newspaper ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔

๒. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สืบค้นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/ttcl/factsheet> <https://lssmedia.setlink.set.or.th/2023/9M/TTCL-9M66-ListedCompanySnapshot-TH.html>

๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายสีสุก วงพักดี ผู้อำนายการบริษัท Phetsavang Joint Development Coffee Sole Co., Ltd. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) สืบค้นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ <https://www.ttcl.com/th/home>

**********