กลุ่มบริษัทเอกชนไทย PTTOR ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนลาว AIDC พัฒนาไร่กาแฟต้นแบบใน สปป. ลาว

กลุ่มบริษัทเอกชนไทย PTTOR ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนลาว AIDC พัฒนาไร่กาแฟต้นแบบใน สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 263 view

        เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการใช้ระบบวนเกษตรในการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน สปป. ลาว ระหว่างนายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ PTTOR นายไกรพิท เปรมมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจการต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) นายธีระ วีระวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท PTT (Lao) Co., Ltd. และนายพึดสะพา พูมมะสัก ประธานบริษัทเอกชนลาว Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd. (AIDC) ที่กรุงเทพมหานคร

        โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างภาคเอกชนไทยและลาวในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาการใช้ระบบวนเกษตรในการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบ (Agroforestry Coffee Plantation) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน สปป. ลาว โดยบริษัท AIDC ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไร่กาแฟบนพื้นที่ ๓๕๖ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒,๒๒๕ ไร่) บนที่ราบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau) เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว จะเป็นผู้ลงทุนทำระบบวนเกษตร บริหารจัดการพื้นที่ และดูแลกระบวนการผลิตกาแฟทั้งหมดตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตกาแฟคุณภาพสูง และคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาไร่กาแฟบนที่ราบสูงบอละเวน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑,๒๐๐ เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๔๘,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่) ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น สามารถผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวลาวมีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัท AIDC จะจำหน่ายผลผลิตที่ได้ให้แก่ร้านกาแฟ Café Amazon ซึ่งบริหารโดย PTT (Lao) ปัจจุบันมีร้านกาแฟใน สปป. ลาว จำนวน ๘๙ สาขา นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ PTT ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในระดับสากล และส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Carbon ของไทยและ สปป. ลาว

 

ptt

ที่มาภาพ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

        ๑. บริษัทเอกชนลาว AIDC Trading Sole Co., Ltd. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังที่เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/aidcchampasakcassava2023>

        ๒. บริษัท AIDC Logistics ขยายการให้บริการขนส่งสินค้าในแขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน และแขวงจำปาสัก <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/aidclogisticssavannakhetchampasakkhammouane>

        ๓. ศักยภาพด้านการเกษตรของเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/paksongchampasak2022>

 

แหล่งอ้างอิง

        ๑. หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ <https://www.prachachat.net/economy/news-1474374>

        ๒. Vientiane Times ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <http://www.vientianetimes.org.la/freefreenews/freecontent_08_AIDC_y24.php>

 

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

*********