เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารและนายด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

27 พ.ค. 2565

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว เปิดศูนย์ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังที่เมืองเล่างาม แขวงสาละวัน และห้องเย็นเก็บรักษาผักสดเพื่อส่งออกที่นครปากเซ แขวงจำปาสัก

25 พ.ค. 2565

บริษัท Mekong Timber Plantations Co., Ltd. เปิดโรงงานแปรรูปไม้ปลูกที่แขวงคำม่วนอย่างเป็นทางการ

19 พ.ค. 2565

บริษัท UPA เปิดเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซีที่แขวงจำปาสักอย่างเป็นทางการ

13 พ.ค. 2565

ในปี ๒๕๖๔ บริษัท Lane Xang Minerals Limited สร้างรายได้ให้รัฐบาล สปป. ลาว ๔๐.๘๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

13 พ.ค. 2565

สถานะล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm ที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

6 พ.ค. 2565

โครงการก่อสร้างโรงงานหลอมเหล็กกล้า ลาว - จีน แขวงคำม่วน
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการลงทะเบียนวัคซีนพาสปอร์ตก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน)

23 พ.ค. 2565

📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานีเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๒ จุด

23 พ.ค. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

23 พ.ค. 2565

📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๘๔)

17 พ.ค. 2565

📌 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

8 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด
APEC 2022 Thailand