ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริใน สปป. ลาว
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

30 ก.ย. 2565

ศักยภาพด้านการเกษตรของเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก

30 ก.ย. 2565

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดาวช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕

29 ก.ย. 2565

บริษัทเอกชนไทยและลาวร่วมกันพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมูนละปาโมก เมืองสุขุมา และเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก กำลังการผลิต ๔,๑๙๖ เมกะวัตต์

23 ก.ย. 2565

บริษัท LAO TSUMURA Co., Ltd. ลงทุนปลูกพืชสมุนไพรที่เมืองเล่างาม แขวงสาละวัน

23 ก.ย. 2565

กลุ่มบริษัท Vangtat Mining Co., Ltd. สำรวจและขุดค้นแร่ธาตุหายากที่เมืองดากจึง แขวงเซกอง

21 ก.ย. 2565

การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากแขวงสะหวันนะเขตไปยังลาวบาว เวียดนาม
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่องการเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนรู (Noru)

27 ก.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล | Announcement of the Royal Thai Consulate-General in Savannakhet Re: Revision of Consular Service Fees

2 ก.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง เชิญชวนชาวไทยในเขตกงสุลเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

1 ก.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการลงทะเบียนวัคซีนพาสปอร์ตก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน)

23 พ.ค. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานีเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๒ จุด

23 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด
APEC 2022 Thailand
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ