บริษัทเอกชนลาวและสิงคโปร์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต ๕๐๐ เมกะวัตต์ ที่แขวงสาละวัน

บริษัทเอกชนลาวและสิงคโปร์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต ๕๐๐ เมกะวัตต์ ที่แขวงสาละวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 624 view

          เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร. สะถาบันดิด อินสีเซียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน  สปป. ลาว และนายไซพอน วิซาเทบ ผู้อำนวยการบริษัทเอกชนลาว Xaysana Energy Sole Co., Ltd.[๑] ร่วมกับบริษัทเอกชนสิงคโปร์ International Energy Technology (Lao) Group Co., Ltd. ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมขนาด ๕๐๐ เมกะวัตต์ ที่เมืองตุ้มลาน แขวงสาละวัน[๒] โดยจะใช้ระยะเวลา ๑๘ เดือนนับจากวันที่ลงนามร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สปป. ลาว ในการส่งเสริมการลงทุนและการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓

          อนึ่ง บริษัทเอกชนลาว Xaysana Energy Sole Co., Ltd. ประกอบกิจการด้านพลังงาน โดยนอกจากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่แขวงสาละวันแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการพลังงานที่แขวงเซกองอีกจำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการพลังงานสะอาดแบบผสมผสานที่เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน ๑ และน้ำอีมูน ๒ ที่เมืองกะลึมและเมืองละมาม กำลังการผลิต ๒๒๕ เมกะวัตต์ และ ๒) โครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เมืองละมาม กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์

 

xaysana1

xaysana2ที่มาภาพ: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          ๑. ศักยภาพด้านพลังงานของแขวงเซกอง: บริษัท Xaysana Energy Sole Co., Ltd. พัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/xaysanaenergysekong>

          ๒. โครงการพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน ๑ และ ๒ แขวงเซกอง <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/xaysanaenergysekonghybrid>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์ Vientiane Times ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://www.facebook.com/vientianetimesonline/posts/pfbid035A225gkqBsN2kcLupr6FqFrErfKqwcF9VStBkfFRkcsGHu9DcKznu6HpBuxNjkeUl>

          ๒. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว วันที่ ๑๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://www.mem.gov.la/?p=10442>

          ๓. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว วันที่ ๑๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๔

<https://www.mem.gov.la/?p=10375>

          ๔. กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว (สถิติภาคพลังงานและบ่อแร่ ปี ค.ศ. ๒๐๒๒)

          ๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงสาละวัน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

          ๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายไซซะนะ วิซาเทบ ประธานกลุ่มบริษัท Xaysana Group Sole Co., Ltd. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

           

**************

 

[๑] บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท Xaysana Group Sole Co., Ltd. จดทะเบียนบริษัทที่แขวงจำปาสัก ประกอบธุรกิจ อาทิ การก่อสร้าง เทคโนโลยี เขตนิคมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กปากเซ - ญี่ปุ่น (Pakse - Japan SME SEZ) การเกษตร และพลังงาน

[๒] สถิติกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ระบุว่า ในปี ๒๕๖๕ แขวงสาละวันมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ ๓ แห่ง รวมกำลังการผลิต ๑๓๖ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เขื่อนไฟฟ้าเซเส็ด ๒ (กำลังการผลิต ๗๖ เมกะวัตต์) เขื่อนไฟฟ้าเซเส็ด ๑ (๔๕ เมกะวัตต์) และเขื่อนไฟฟ้าห้วยเปาะ (๑๕ เมกะวัตต์) ทั้งยังมีการลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเพิ่มเติม อาทิ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเซเส็ด - แก้งซัน (๑๓ เมกะวัตต์) ที่เมืองวาปี ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘