รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนสิงคโปร์พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม ๑,๒๖๐ เมกะวัตต์ ที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน

รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนสิงคโปร์พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม ๑,๒๖๐ เมกะวัตต์ ที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2567

| 625 view

         เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร. สะถาบันดิด อินสีเซียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และผู้แทนกลุ่มบริษัทเอกชนสิงคโปร์ RT Energy Group[๑] ลงนามสัญญาว่าด้วยการพัฒนาโครงการ (Project Development Agreement: PDA) โครงการไฟฟ้าพลังงานลม “Project Gemini” ที่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน กำลังการผลิตรวม ๑,๒๖๐ เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ร้อยละ ๘๐ จะส่งออกจำหน่ายให้แก่เวียดนาม และร้อยละ ๒๐ สำหรับใช้ภายในประเทศ

         โครงการไฟฟ้าพลังงานลม “Project Gemini” เป็นการลงทุนร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มบริษัทเอกชนสิงคโปร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๒ โครงการ ดังนี้

         ๑. โครงการไฟฟ้าพลังงานลม RT Savannakhet V1 ที่เมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต กำลังการผลิต ๘๘๐ เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า ๑๐,๖๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖๖,๒๕๐ ไร่) ภายใต้การดำเนินการของบริษัท RT Energy PTE Ltd. ซึ่งมีนาย Saumya Ranjan Swain ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

         ๒. โครงการไฟฟ้าพลังงานลม Saravan ARL1 ที่เมืองสะม้วย แขวงสาละวัน กำลังการผลิต ๓๘๐ เมกะวัตต์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท RT Energy Laos Sole Co., Ltd. ซึ่งมีนาย Ta Anh Tuan ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัท

         อนึ่ง ข้อมูลกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ระบุว่า ในปี ๒๕๖๖ สปป. ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า ๑๑,๖๖๑ เมกะวัตต์ โดยมีแหล่งที่มาส่วนใหญ่จากพลังงานน้ำ (ร้อยละ ๘๓) โรงไฟฟ้าถ่านหิน (ร้อยละ ๑๖) และอื่น ๆ (ร้อยละ ๑) ทั้งนี้ รัฐบาล สปป. ลาว กำหนดแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และทดแทนการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงฤดูแล้งของ สปป. ลาว

 

rt1

การลงนามโครงการ RT Savannakhet V1

ที่มาภาพ: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times

 

rt2

การลงนามโครงการ Saravan ARL1

ที่มาภาพ: RT ENERGY GROUP

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          ๑. บริษัทเอกชนลาวและสิงคโปร์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต ๕๐๐ เมกะวัตต์ ที่แขวงสาละวัน <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/xaysanaenergysalavanwindfarm>

          ๒. เอกชนเวียดนามลงทุนโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่ในแขวงสะหวันนะเขต <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/amiwindfarmsavannakhet>

          ๓. นักลงทุนเวียดนามสนใจลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในแขวงสะหวันนะเขต <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/vietnaminvestmentwindpowerlaopdr>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์ Vientiane Times ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๒. RT ENERGY GROUP สืบค้นวันที่ ๒๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://rtenergygroup.com/ > <https://www.linkedin.com/company/rt-energy-group/about/>

          ๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน

* หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖. ๒๕ ไร่

 

 

[๑]  กลุ่มบริษัทเอกชนสิงคโปร์ RT Energy Group ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๖๓ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ และเวียดนาม ประกอบกิจการพัฒนาและลงทุนก่อสร้างโครงการพลังงานทางเลือก (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์) และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานทดแทนและเขตอุตสาหกรรมสีเขียวในอาเซียนภายในปี ๒๕๖๘ และในโลกภายในปี ๒๕๗๓ ทั้งนี้ บริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท RT Energy PTE Ltd. และบริษัท RT Energy Laos Sole Co., Ltd.