นักลงทุนเวียดนามสนใจลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในแขวงสะหวันนะเขต

นักลงทุนเวียดนามสนใจลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2566

| 695 view

          ในปี ๒๕๖๕ - ต้นปี ๒๕๖๖ มีบริษัทเวียดนามแสดงความสนใจลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในแขวงสะหวันนะเขต ดังนี้

          ๑) บริษัท EP Group (HK) Co., Ltd.

    เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นาย Tran Minh Tien กรรมการบริษัท EP Group (HK) Co., Ltd.[๑] ได้หารือกับผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขตและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองนองและเมืองเซโปน โดยต้องการพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ เฮกตาร์ (๑๒,๕๐๐ ไร่) ทั้งนี้ หากแขวงฯ อนุญาตคาดว่าจะเสนอขอลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๘

          ๒) บริษัท AMI Renewables Quang Bing Investments Joint Stock Company

    เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร. สะถาบันดิด อินสีเซียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน และนาย Nguyen Nam Thang ประธานสภาบริหารบริษัทเอกชนเวียดนาม AMI Renewables Quang Bing Investments Joint Stock Company ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองเซโปน ซึ่งมีกำลังการผลิต ๒๕๒ เมกะวัตต์ บนพื้นที่ ๒,๖๘๗ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๖,๗๙๔ ไร่) ระยะเวลาการศึกษา ๒๔ เดือน และหากแขวงสะหวันนะเขตอนุญาตพื้นที่สัมปทานเพิ่มเติมในอนาคตก็จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น ๑,๒๑๕ เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ผู้พัฒนาคาดหวังว่าโครงการฯ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือรอบด้านระหว่างแขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดกว๋างบิ่ญของเวียดนาม และโดยที่โครงการนี้อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล สปป. ลาว สำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หากโครงการดังกล่าวมีความพร้อมด้านเงินทุนและตลาดเป็นไปตามมาตรฐานด้านการไฟฟ้ารัฐบาล สปป. ลาว จะอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการในรูปแบบ Build-Own-Operate (BOO)

          ๓) บริษัท Song Da 9.06 Investment and Trading Development Joint Stock Company

             เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ดร. สะถาบันดิด อินสีเซียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน และนาย Phung Huy Minh ผู้อำนวยการบริษัทเอกชนเวียดนาม Song Da 9.06 Investment and Trading Development Joint Stock Company ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองเซโปน บนพื้นที่ ๓,๕๔๕.๖๔ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒๒,๑๖๐ ไร่) โดยมี ดร. สีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ดร. ไซยะสอน อินทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว และนายคำผูย สีบุนเฮือง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

แผนการ

ที่มาภาพ: กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว

         

MOU

ที่มาภาพ: Lao News Agency (KPL)

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          นักลงทุนเวียดนามสนใจลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่แขวงสะหวันนะเขต <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/epgroupsavannakhetwindpower?page=5d84a44c15e39c26b4004510&menu=5d84a44c15e39c26b4004511>

แหล่งอ้างอิง

          ๑. กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๓  

<https://mpi.gov.la/%e0%ba%9e%e0%ba%b4%e0%ba%97%e0%ba%b5%e0%bb%80%e0%ba%8a%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%9a%e0%ba%bb%e0%ba%94%e0%ba%9a%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%97%e0%ba%b6%e0%ba%81%e0%ba%84%e0%ba%a7%e0%ba%b2%e0%ba%a1-14/>

          ๒. กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

<https://mpi.gov.la/%e0%ba%9e%e0%ba%b4%e0%ba%97%e0%ba%b5%e0%bb%80%e0%ba%8a%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%9a%e0%ba%bb%e0%ba%94%e0%ba%9a%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%97%e0%ba%b7%e0%ba%81%e0%ba%84%e0%ba%a7%e0%ba%b2%e0%ba%a1%e0%bb%80/>

          ๓. Lao News Agency (KPL) ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

<https://kpl.gov.la/En/detail.aspx?id=70411&fbclid=IwAR04CVwO-CGO3b7sPkSPc7Dl55NEUoTrpJoYWEVy9Agj1nsFgcHTxcuxKwI>

        ๔. Facebook: สำนักข่าวสารประเทศลาว ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

**********

 

[๑] บริษัท EP Group (HK) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาโครงการพลังงานในเวียดนามและเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Eastern Power  

  Group Public Co., Ltd. (EP Group) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย