เปิดใช้งานโครงการสถานีและสายส่งไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ ที่บ้านหาด เมืองโขง แขวงจำปาสัก ไปยังชายแดนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

เปิดใช้งานโครงการสถานีและสายส่งไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ ที่บ้านหาด เมืองโขง แขวงจำปาสัก ไปยังชายแดนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ม.ค. 2566

| 778 view

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายคำลาวัน จันทะลาวัน รองรัฐมนตรีและรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี นายทองพัด อินทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการเงิน กระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ผู้บริหารแขวงจำปาสักและแขวงอัดตะปือ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดใช้งานโครงการสถานีและสายส่งไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ จากสถานีบ้านหาด เมืองโขง แขวงจำปาสัก ไปยังชายแดนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

นายจันทะบูน สุกอาลุน ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติแบบครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการส่งออกกระแสไฟฟ้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของ สปป. ลาวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นโครงการแรกของ สปป. ลาว ที่ดำเนินการในรูปแบบการสัมปทาน โดยบริษัทเอกชนจีน Yunnan Energy Investment (HK) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างและดำเนินงานในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ถือหุ้นร้อยละ ๗๐ และ EDL ถือหุ้นร้อยละ ๓๐ มีมูลค่าการลงทุนกว่า ๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสายส่งไฟฟ้าโครงการฯ มีความยาวกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เมืองปะทุมพอนและเมืองโขงของแขวงจำปาสัก ตลอดจนเมืองสะหนามไซและเมืองพูวงของแขวงอัดตะปือ

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร. ดาววง พอนแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓ ของสภาแห่งชาติชุดที่ ๙ ว่า ตามกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว และกัมพูชา ภายในปี ๒๕๗๓ สปป. ลาว จะส่งออกไฟฟ้าไปยังกัมพูชามากกว่า ๖,๐๐๐ เมกะวัตต์ โดยในส่วนของ EDL และการไฟฟ้ากัมพูชา (EDC) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ระหว่างกันทั้งสิ้น ๓,๐๙๕ เมกะวัตต์ และมีการดำเนินการส่งออกแล้ว ๔๔๕ เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าในแขวง ทางภาคใต้ของ สปป. ลาว อาทิ เขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒ แห่งในแขวงเซกองคือ โครงการโรงไฟฟ้าที่เมืองละมามและเมืองกะลึม

หนังสือพิมพ์ Vientiane Times ฉบับประจำวันที่ ๕ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๓ ระบุว่า ระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ สปป. ลาวมีแผนการผลิตไฟฟ้า ๑,๘๐๗ เมกะวัตต์ โดยมาจากไฟฟ้าพลังน้ำร้อยละ ๕๗ พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ ๒๔ และพลังงานความร้อนถ่านหินร้อยละ ๑๙ และภายในปี ๒๕๗๓ คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อีก ๕,๕๕๙ เมกะวัตต์ โดยร้อยละ ๗๗.๕๙ มาจากไฟฟ้าพลังน้ำและส่วนที่เหลือมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และถ่านหิน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

สปป. ลาว ส่งออกพลังงานไฟฟ้าจากแขวงทางภาคใต้ของ สปป. ลาวไปยังกัมพูชาและเวียดนาม <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/laopdrelectricityexportfromsouthernlaoprovinces>

แหล่งอ้างอิง

๑. UPDATE LAOS วันที่ ๔ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๓  

<https://www.updatelaos.com/archives/5759?fbclid=IwAR1PrCikAlnJmwQfJc9KBl_guWD0EHcJjP2H0y4oMhvScfng3DVLvhrypIM>

๒. Vientiane Times ประจำวันที่ ๕ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten2023_Champassak03.php?fbclid=IwAR3aklskgFdDkXSC>

๓. Facebook: สถานีโทรทัศน์แขวงจำปาสัก ประจำวันที่ ๕ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๓

<https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1395766734568271&external_log_id=e44b9132-bb63-46b9-93b0-610a07202a59&q=%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%AA%E0%BA%BB%E0%BB%88%E0%BA%87%20500>

๔. ผู้จัดการออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ <https://mgronline.com/indochina/detail/9660000001321>

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ