บริษัท PTL อยู่ระหว่างเจรจาสัมปทานการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว - เวียดนาม โดยเริ่มจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนไปยังท่าเรือหวุงอ่าง เวียดนาม

บริษัท PTL อยู่ระหว่างเจรจาสัมปทานการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว - เวียดนาม โดยเริ่มจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนไปยังท่าเรือหวุงอ่าง เวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2566

| 896 view

        หนังสือพิมพ์ Vientiane Times ฉบับประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ ระบุว่า เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นายจันทอน สิดทิไซ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Petroleum Trading Lao Public Company (PTL) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว - เวียดนาม (Lao - Vietnam Railway Project: LVRP) ซึ่งบริษัท PTL ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล สปป. ลาว และรัฐบาลเวียดนามในการเป็นหุ้นส่วนและผู้ดำเนินโครงการฯ[๑] ทั้งใน สปป. ลาว และเวียดนาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

        เส้นทางรถไฟลาว - เวียดนาม ระยะทาง ๕๕๔ กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ลาว (Lao Logistics Link: LLL) และเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับท่าเรือหวุงอ่างของเวียดนาม    คาดว่ามีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเชื่อมกับเส้นทางรถไฟลาว - จีน และเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายรถไฟในระดับภูมิภาคที่เชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนกับสิงคโปร์ผ่าน สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย โดยจะมีเส้นทางที่อยู่ใน สปป. ลาว ๔๕๑ กิโลเมตร และเวียดนาม ๑๐๓ กิโลเมตร ทั้งนี้ ในฝั่ง สปป. ลาว บริษัท PTL ถือหุ้นร้อยละ ๘๐ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จและได้รับอนุมัติจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงสัมปทานร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี ๒๕๖๖ ขณะที่การศึกษาความเป็นไปได้ในฝั่งเวียดนามคาดว่าจะมีการเสนอต่อสภาแห่งชาติของเวียดนามในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติในเดือนกันยายนและเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีเดียวกัน  

          สำหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน - ท่าเรือหวุงอ่าง จังหวัดห่าติ๋ญของเวียดนาม ระยะทาง ๒๔๑ กิโลเมตร บริษัท PTL คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และแล้วเสร็จภายใน ปี ๒๕๖๙ โดยก่อนหน้านี้บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank) ได้แสดงความสนใจจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟในฝั่ง สปป. ลาว อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

 

lvr

ที่มาภาพ: Vientiane Times 

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. Vientiane Times ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒  

https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten2022_Construction248.php?fbclid=IwAR3RSKYWxR9_Ziq5rmHKujnoCBWux1peHnrD46cJ3kXDHrF8RMMni8rGvRw

          ๒. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  

https://mgronline.com/indochina/detail/9650000121907

          ๓. Facebook: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒  

          ๔. Vientiane Logistics Park (เส้นทางรถไฟหวุงอ่าง) สืบค้น ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

**********

 

[๑] ในโอกาสเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เยอรมนี และอุปทูตลักเซมเบิร์ก ประจำ สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค (Vientiane Logistics Park: VLP) และท่าเรือบกท่านาแล้ง (Thanaleng Dry Port)