ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงสะหวันนะเขต แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงคำม่วน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงสะหวันนะเขต แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงคำม่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 251 view

10-2565_มาตรการโควิดแขวงสะหวันนะเขต 11-2565_มาตรการโควิดแขวงจำปาสัก   12-2565_มาตรการโควิดแขวงสาละวัน   ประกาศโควิด-19_ที่_13-2565_แขวงเซกอง   ประกาศโควิด-19_ที่_14-2565_แขวงคำม่วน