บริษัทเอกชนจีน Sino-Agri Potash Co., Ltd. ขยายกิจการหลายสาขาในแขวงคำม่วน

บริษัทเอกชนจีน Sino-Agri Potash Co., Ltd. ขยายกิจการหลายสาขาในแขวงคำม่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2567

| 820 view

          บริษัทเอกชนจีน Sino-Agri Potash Co., Ltd. ลงทุนในกิจการขุดค้น ผลิตและแปรรูปแร่โพแทช (Potash) ที่แขวงคำม่วน สปป. ลาว ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิต ๓ ล้านตันต่อปี และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดเป็น ๑๐ ล้านตันต่อปีในอนาคต อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะเอเชีย - โพแทชสากล (Asia-Potash International Intelligent Circular Industrial Park) บนพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๒,๕๐๐ ไร่) มูลค่าการลงทุน ๔,๓๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็น ๓ เขต ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรมปุ๋ยโพแทช เขตนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โพแทช และเขตตัวเมืองเอเชีย - โพแทช โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการในหลายสาขาที่แขวงคำม่วนเพิ่มเติม ดังนี้          

          ๑. ความคืบหน้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะเอเชีย - โพแทชสากล เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ บริษัท Sino-Agri Potash Co., Ltd. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาล สปป. ลาว ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและชีวมวลกำลังการผลิต ๓๐๐ เมกะวัตต์ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐ เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานครบวงจรที่รวมถึงการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า การจัดเก็บพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในแขวงฯ และพื้นที่ภาคกลางของ สปป. ลาว ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันด้านพลังงานของ สปป. ลาว ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ นอกจากการลงทุนของบริษัทฯ แล้ว ยังมีเอกชนจีนรายอื่น อาทิ บริษัท Unibrom Technologies Sole Co., Ltd. ในเครือบริษัทเอกชนจีน Unibrom Corp.[๑] เตรียมลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสารหน่วงไฟ (Flame Retardant) กำลังการผลิต ๑๔๖,๐๐๐ ตันต่อปี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วย

          ๒. โครงการขยายกำลังการผลิตแร่โพแทชที่เมืองหนองบก ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการฯ ที่บ้านหนองล่ม จำนวน ๑ ล้านตัน และที่บ้านดงบูนน้อย ๓ ล้านตัน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุโมงค์ขุดค้นแร่โพแทช โรงงานแปรรูป ลานกองแร่ บ่อเก็บน้ำเค็มและ บ่อบำบัดน้ำเสีย คลังเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ สารเคมี สารก่อระเบิดและผลิตภัณฑ์ ระบบน้ำภายใน บ้านพักพนักงาน และสถานที่ทิ้งขยะ

          ๓. ภัตตาคารอาหารนานาชาติ Vesta Restaurant ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง เมืองท่าแขก เป็นภัตตาคารหรูขนาดใหญ่ ๓ ชั้น มีพื้นที่ ๔,๙๒๘ ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ให้บริการอาหารจีน ลาว และยุโรป โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

          อนึ่ง ข้อมูลสถิติแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน ระบุว่า ในปี ๒๕๖๖ แขวงฯ ส่งออกแร่โพแทชจำนวน ๒,๖๔๔,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๖๐๗,๔๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีนมากที่สุด จำนวน๒,๔๘๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๕๖๘,๔๙๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยไทย ๑๒๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๒๙,๐๙๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ฟิลิปปินส์ ๔๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๘,๙๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  และกัมพูชา ๔,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๙๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

 

sino_2

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และชีวมวลกำลังการผลิต ๓๐๐ เมกะวัตต์ และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐ เมกะวัตต์ ที่เมืองหนองบก แขวงคำม่วน

ที่มาภาพ: Facebook -  หนังสือพิมพ์ประชาชน

 

sino2

ภัตตาคาร Vesta Restaurant ริมแม่น้ำโขง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

ที่มาภาพ: Facebook -  Khammouane News

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          ๑. รัฐบาล สปป. ลาว และบริษัท Sino-Agri Potash Co., Ltd. ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะเอเชีย - โพแทชสากล บนพื้นที่ ๒,๐๐๐ เฮกตาร์ ที่เมืองท่าแขกและเมืองหนองบก แขวงคำม่วน <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/sinoagripotash2023>

          ๒. บริษัท Sino-Agri Potash Co., Ltd. จะเพิ่มกำลังการผลิตแร่โพแทชเป็น ๓ ล้านตันในปลายปี ๒๕๖๖ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/sinoagripotash2023october>

          ๓. โครงการพัฒนากสิกรรมทันสมัยของบริษัทเอกชนจีน Sino-Agri Potash Co., Ltd. ที่แขวงจำปาสัก
เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวครั้งแรก <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/sinoagripotashagriculture>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. กรมสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ วันที่ ๒๒ และ ๒๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๒. สภาประชาชนแขวงคำม่วน ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๓. หนังสือพิมพ์ประชาชน ประจำวันที่ ๓ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๔. Khammouane News ประจำวันที่ ๓, ๑๐, ๑๘ มกราคม และ ๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๖. แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน (สถิติการส่งออกสินค้าปี ค.ศ. ๒๐๒๓) สืบค้นวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๔

          ๗. Unibrom Corp. สืบค้นวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://www.unibrom.com/> <http://unibromcorp.com/> <https://www.chinaplasonline.com/eMarketplace/exhibitorinfo/eng/UNIBROM_CORP>

 

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

**************

 

[๑] บริษัทเอกชนจีน Unibrom Corp. จดทะเบียนในจีนเมื่อปี ๒๕๕๐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Weifang Economic Development Zone ในมณฑลซานตงของจีน และมีสาขาในหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์หลายประเภท อาทิ สารหน่วงไฟ  สารสำหรับแหล่งผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง สารบำบัดน้ำ และปุ๋ย