รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับบริษัทเอกชนลาวและเวียดนามศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต

รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับบริษัทเอกชนลาวและเวียดนามศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 139 view

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายสะถาบันดิด อินสีเซียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพลังงานลมในเขตจุดสุมลาโก เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต ระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว และบริษัท สะหวันวายุพลังงานสะอาด จำกัด (SAVAN VAYU Renewable Energy Co., Ltd.) ของลาว และบริษัท แอลเอ็มทีลาว จำกัด (LMT LAO Co., Ltd.) ของเวียดนาม ที่กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          โครงการพลังงานลมที่เขตจุดสุมลาโก อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเซโปนประมาณ ๕๐ กิโลเมตรและอยู่ติดกับชายแดนลาว - เวียดนาม มีเนื้อที่ ๒๘,๕๑๓ เฮกตาร์ (ประมาณ 178,206 ไร่) มูลค่าการก่อสร้างโครงการฯ ประมาณ ๒,๑๕๙ ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตไฟฟ้าภายในปี ๒๕๖๘ โดยมีกำลังการผลิต ๑,๒๐๐ เมกะวัตต์ สำหรับใช้ภายในประเทศ รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามภายใต้ความร่วมมือด้านพลังงานว่าด้วยการพัฒนาโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว การเชื่อมโยงระบบสายส่งและซื้อ - ขายพลังงานระหว่าง สปป. ลาว และเวียดนาม ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓

          อนึ่ง สปป. ลาว ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ โดยแขวงทางภาคใต้ของ สปป. ลาว มีศักยภาพโดดเด่นในด้านพลังงานสะอาด ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มีนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแสดงความสนใจในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม อาทิ บริษัทไฟฟ้าตะวันออกของเวียดนามจะสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองนองและเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต และบริษัท Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อิมแพค วินด์ อินเวสเม้นท์ จำกัด และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Monsoon Wind Farm) ที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

 

savan_vayu

แหล่งอ้างอิง    

          ๑.  ข้อมูลจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

          ๒.  การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท SAVAN VAYU Renewable Energy Co., Ltd วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

* หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

**********