ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ ไปยังท่าเรือบกสะหวันนะเขต

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ ไปยังท่าเรือบกสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 852 view

        ขณะนี้โครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดตรวจสำหรับรถบรรทุกสินค้าเชื่อมระหว่างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ไปยังจุดตรวจสินค้าสากลท่าเรือบกเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Project for Bonded Access Road From Friendship Bridge II to International Cargo Checkpoint Savannakhet Dry Port) มีความคืบหน้าร้อยละ ๔๕ โครงการดังกล่าวแขวงสะหวันนะเขตจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ลาวจะเลินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำกัด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย การจราจร ๒ ช่องทาง ระยะทางประมาณ ๓.๙๕ กิโลเมตร ความกว้าง ๑๑ เมตร มีรั้วกั้นตลอดเส้นทาง รถขนส่งสินค้าสามารถทำความเร็วประมาณ ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

        อย่างไรก็ดี สำนักข่าว Radio Free Asia ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ รายงานว่า ประชาชนหลายครอบครัวที่บ้านหนองเดิ่น นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการฯ เรียกร้องให้ผู้พัฒนาโครงการฯ จ่ายเงินชดเชยอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนโดยรอบพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาก ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายปะสงสิน จะเลินสุก เจ้านครไกสอนพมวิหาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ โดยเจ้านครฯ ชื่นชมประชาชนที่สละที่ดินและผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการชดเชยให้แก่ประชาชน และมอบหมายแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงฯ และนครฯ ร่วมกับคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในแต่ละจุดให้ละเอียดเพื่อกำหนดมูลค่าการชดเชยที่ดินแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม

        อนึ่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ สปป. ลาว ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีพื้นที่ ๔,๙๙๒ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๑,๒๐๐ ไร่) แบ่งเป็น ๕ เขต ประกอบด้วย Zone A B C D และ E ภายใต้การบริหารงานของคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ปัจจุบันมีบริษัททั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงฯ จำนวน ๒๐๒ บริษัท มูลค่าการลงทุนรวม ๖๖๔.๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ บริษัท Essilor Lao Co., Ltd. (ผลิตเลนส์แว่นตา) บริษัท Nikon Lao Co., Ltd. (ประกอบชิ้นส่วนและเลนส์กล้องถ่ายรูป) และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้รับความสนใจลงทุนจากบริษัทไทย Hi-Tech Savannakhet Apparel Sole Co., Ltd. (ผลิตเครื่องแต่งกายยี่ห้อชั้นนำระดับโลกเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป) โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน

 

1_7

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดตรวจสำหรับรถบรรทุกสินค้าจากสะพานมิตรภาพ ๒

ถึงท่าบกสะหวันนะเขต เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ที่มาภาพ: Facebook - Savan-Seno Sez

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone) <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/savannakhetsez>

 

แหล่งอ้างอิง

        ๑. Facebook - สถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงสะหวันนะเขต ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

        ๒. สำนักข่าว Radio Free Asia ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://www.rfa.org/lao/daily/environment/villagers-in-savannakhet-province-call-for-fair-compensation-for-their-property-losses-to-new-road-construction-10252023104604.html?>

        ๓. Facebook - Savan-Seno Sez ประจำวันที่ ๔ มกราคม ค.ศ. ๒๐๒๓

        ๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการทั่วไป บริษัท Savan Pacifica Development Co., Ltd.

 

*หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๖๑๐ กีบ ต่อ ๑ บาท

********