บริษัทเอกชนเวียดนาม Khanh Phong-Lao Sole Co., Ltd. ลงทุนปลูกทุเรียนที่เมืองท่าแตง แขวงเซกอง

บริษัทเอกชนเวียดนาม Khanh Phong-Lao Sole Co., Ltd. ลงทุนปลูกทุเรียนที่เมืองท่าแตง แขวงเซกอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2566

| 617 view

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศ สปป. ลาว และคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเอกชนเวียดนาม Khanh Phong-Lao Sole Co., Ltd. ที่บ้านหนองนก เมืองท่าแตง แขวงเซกอง โดยมี นายเหล็กไหล สีวิไล เจ้าแขวงเซกอง นายสมเพ็ด เอิดลัดดา เจ้าเมืองท่าแตง และนายเหงียน กวกลวด ประธาน บริษัทฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประธานบริษัทฯ กล่าวว่า ก่อตั้งบริษัทฯ ที่แขวงเซกอง เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๒.๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปลูกทุเรียนบนพื้นที่ ๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๑๓ ไร่) ปัจจุบันมีทุเรียนจำนวน ๑๒,๐๐๐ ต้น คาดว่าในปี ๒๕๖๙ จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ ๑๐๐ ตัน ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๖๒ การปลูกทุเรียนในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาทำให้สูญเสียต้นพันธุ์ทุเรียนกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น ปัจจุบันมีการปรับปรุงและศึกษาค้นคว้าวิธีการปลูกและการดูแลทุเรียนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ อีกทั้งยังเน้น การบำรุงรักษาในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐของแขวงฯ และมีแผน ขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มเติม จดทะเบียนสายพันธุ์ทุเรียน รวมทั้งก่อสร้างโรงงานแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

โอกาสนี้รองประธานประเทศขอให้ผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและจำหน่ายเป็นสินค้าส่งออก พร้อมสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการและพันธุ์ทุเรียนให้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อนำไปปลูก นอกจากนี้ ได้เรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงส่งเสริมภาคการเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งของแขวงฯ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

อนึ่ง เมืองท่าแตง แขวงเซกอง ปัจจุบันมีพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด ๒๒,๑๙๘.๙ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๓๘,๗๔๓ ไร่) ปลูกพืช อาทิ มันสำปะหลัง ๘,๕๑๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๕๓,๒๑๙ ไร่) ยางพารา ๕,๙๒๙ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๗,๐๕๖ ไร่) กาแฟ ๕,๘๘๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓๖,๗๘๑ ไร่) ผลเร่ว ๖๒๕.๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๓,๙๐๙ ไร่) และกล้วย ๔๒๘ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒,๖๗๕ ไร่) นอกจากนี้ มีการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภครวมประมาณ ๑๒๕,๘๘๑ ตัว

 

 

 

393286438_-_2_0   392939791_-_1_0  

ที่มาภาพ: Facebook - ข่าวเซกอง

 

แหล่งอ้างอิง

๑. Facebook - ข่าวเซกอง ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

๒. Facebook - Vte9 มิวสิค ออนทัวร์ ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://www.facebook.com/100063058099097/videos/6515372905227293/>

๓. Facebook - ข่าวท่าแตง ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://www.facebook.com/100019089240972/videos/266244699742380/>

๔. Facebook - Pathedlao ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

๕. Facebook - ข่าวท่าแตง ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๓

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

**************

 

 

 


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง