โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน และเขื่อนไฟฟ้าห้วยละแง แขวงเซกอง จะจำหน่ายไฟฟ้าให้เวียดนามในปี ๒๕๖๗

โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน และเขื่อนไฟฟ้าห้วยละแง แขวงเซกอง จะจำหน่ายไฟฟ้าให้เวียดนามในปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 584 view

           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ บริษัทเอกชนลาว Chaleun Sekong Energy Co., Ltd. (CSE) จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน และโครงการเขื่อนไฟฟ้าห้วยละแง ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและจะใช้ระบบสายส่ง ๒๓๐ กิโลโวลต์ จำหน่ายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) ในปี ๒๕๖๗ โดยมีนายสมสะนิด สุวันนะลาด รองประธานคณะผู้บริหารงานบริษัทฯ และนาย Ngo Son Hai รองประธาน EVN พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเขื่อน ดังนี้

          ๑. เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน (Nam Emoun Hydropower Plant) กำลังการผลิต ๑๓๑ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่บ้านดากโจม เมืองดากจึง มูลค่าโครงการ ๒๓๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเขื่อนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Gravity Dam) แบบน้ำไหลผ่าน ระดับความสูงของสันเขื่อนหลัก ๒๕.๖ เมตร พื้นที่รับน้ำฝนรวม ๔๖๒ ตารางกิโลเมตร ความยาวของอุโมงค์ส่งน้ำทั้งหมด ๒๐ กิโลเมตร โดยมีบริษัท CSE ถือหุ้นทั้งหมด และบริษัท Song Da 5 Joint Stock Company ของเวียดนามเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

          ๒. เขื่อนไฟฟ้าห้วยละแง (Huay La Ngae Hydropower Plant) กำลังการผลิต ๖๐ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่บ้านโบบิง เมืองกะลึม แขวงเซกอง มูลค่าโครงการ ๑๔๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเขื่อนประเภท Plain Cement Concrete ระดับความสูงของสันเขื่อนหลัก ๕๘ เมตร พื้นที่รับน้ำฝนรวม ๒๗๙.๘ ตารางกิโลเมตร ความยาวของอุโมงค์ส่งน้ำ ๓,๙๑๘ เมตร โดยมีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท Sekong Development Limited (SKD) (ร้อยละ ๗๐) และบริษัท CSE (ร้อยละ ๓๐) และมีบริษัท Sinohydro Bureau 10 Co., Ltd. ในเครือบริษัท POWERCHINA ของจีนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง         

 

namemoun

เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน

 

houylangae

เขื่อนไฟฟ้าห้วยละแง

ที่มาภาพ: บริษัท Chaleun Sekong Energy Co., Ltd. (CSE)

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          ๑. เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน แขวงเซกองจะผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เวียดนามอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๕ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/namemounhydropowerplantsekong>

          ๒. โครงการพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูน ๑ และ ๒ แขวงเซกอง <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/xaysanaenergysekonghybrid>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. บริษัท Chaleun Sekong Energy Co., Ltd. (CSE) ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://csenergy.la/cse-evn-05-10-23/>

          ๒. บริษัท Chaleun Sekong Energy Co., Ltd. (CSE) <https://csenergy.la/our-bussiness-la__trashed/hydropower-la/project-con-la/hlng-la/>

          ๓. Facebook – สถานีโทรทัศน์แขวงเซกอง ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://www.facebook.com/sekong.televersion/videos/905376170522978/>

 

********