กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือนายด่านศุลกากรนครพนม ในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือนายด่านศุลกากรนครพนม ในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 133 view

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือนางชนัยพร พูนน้อย นายด่านศุลกากรนครพนม และคณะ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรนครพนม เพื่อแนะนำตัวในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่ และหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งจังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด 2 แห่ง ประกอบด้วย สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) ท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม และจุดผ่อนปรนการค้า 4 แห่ง ซึ่งรวมถึงจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพง ซึ่งจังหวัดฯ อยู่ระหว่างการเสนอการยกระดับจุดผ่อนปรนดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

          โอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและผ่านแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) และเส้นทาง R12 ซึ่งด่านศุลกากรนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการค้า โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีนผ่านช่องทางดังกล่าวให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

1_15

2_15