กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือกรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG Logistics Lao จำกัด แขวงคำม่วน ในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือกรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG Logistics Lao จำกัด แขวงคำม่วน ในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 100 view

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือนายวรพงศ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG Logistics Lao จำกัด แขวงคำม่วน และคณะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่ และรับฟังภาพรวมของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งภายใน สปป. ลาว ข้ามแดน และระหว่างประเทศ

        โอกาสดังกล่าว นายวรพงศ์ฯ นำเสนอการดำเนินการบริษัทฯ โดยยกตัวอย่างการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ขนส่งปูนซีเมนต์
ให้แก่บริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด (KCL) แขวงคำม่วน เพื่อจำหน่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขนส่งสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้แก่ภาคเอกชนไทยที่ลงทุนใน สปป. ลาว ด้วย

 

1_14