กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 92 view

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือ พ.ต.ท. หญิง นิรบล พาลุสุข รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม และคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม เพื่อแนะนำตัวในโอกาสกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับหน้าที่

         โอกาสดังกล่าว คณะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองฯ ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า - ออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลคนไทยและการตรวจลงตรา

 

1_16

2_16