บริษัทเอกชนไทยสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองดากจึงและเมืองกะลึม แขวงเซกอง กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์

บริษัทเอกชนไทยสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองดากจึงและเมืองกะลึม แขวงเซกอง กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2566

| 742 view

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และนายสุรศักดิ์ ใจเย็น ผู้อำนวยการบริษัทเอกชนไทย Muang Khong Clean Energy Co., Ltd. (MKCE) ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองดากจึงและเมืองกะลึม แขวงเซกอง กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ บนพื้นที่ ๓๗,๑๗๑ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒๓๒,๓๑๙ ไร่)  โดยมีนายทองพัด อินทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และนายขันตี ทิละวงสา รองเจ้าแขวงเซกอง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และศึกษาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน

           อนึ่ง บริษัท MKCE จดทะเบียนที่นครหลวงเวียงจันทน์ ทุนจดทะเบียน ๑,๓๗๕ ล้านกีบ (ประมาณ ๒.๒๒ ล้านบาท) เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทนทลิน (Nathalin Group) ของไทยซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ การขนส่งทางทะเล และการลงทุนด้านพลังงานสะอาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่เมืองโขง แขวงจำปาสัก กำลังการผลิต ๗๖๐ เมกะวัตต์ด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทนทลินได้จดทะเบียนการดำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขตภายใต้ชื่อบริษัท Savan Power Development Co., Ltd. (SPDC) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและกสิกรรมทันสมัย อสังหาริมทรัพย์ และโครงการ Carbon Finance โดยได้ลงนามโครงการสำคัญร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมสายพูหลวง (Saiphuluang Wind Farm) ที่เมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต บนพื้นที่ ๑๒.๙๑๔ เฮกตาร์ (ประมาณ ๘๑ ไร่) กำลังการผลิต ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อส่งออกไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่เวียดนามและบางส่วนใช้ภายในประเทศ

 

  IMG_0049-scaledที่มาภาพ: กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          บริษัทเอกชนไทย Savan Power Development Co., Ltd. (SPDC) จะสำรวจความเป็นไปได้การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองนอง แขวงสะหวันนะเขต <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/spdcsaiphuluangwindfarm>

แหล่งอ้างอิง

          ๑. กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://mpi.gov.la/%e0%ba%aa%e0%ba%b7%e0%ba%81%e0%ba%aa%e0%ba%b2%e0%ba%aa%e0%ba%b3%e0%ba%ab%e0%ba%bc%e0%ba%a7%e0%ba%94%e0%ba%84%e0%ba%a7%e0%ba%b2%e0%ba%a1%e0%bb%80%e0%ba%9b%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%bb%84%e0%ba%9b%e0%bb%84/>

          ๒. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายสุรศักดิ์ ใจเย็น ผู้อำนวยการบริษัทเอกชนไทย Muang Khong Clean Energy Co., Ltd. (MKCE) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 

* หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาท เท่ากับ ๖๒๐ กีบ / พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********