การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการปลูกข้าวโพดและมะม่วงหิมพานต์ ที่แขวงจำปาสัก

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการปลูกข้าวโพดและมะม่วงหิมพานต์ ที่แขวงจำปาสัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2566

| 300 view

           เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แผนกแผนการและการลงทุนแขวงจำปาสักจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการปลูกข้าวโพดและมะม่วงหิมพานต์ บนพื้นที่ ๑๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๙๓๘ ไร่) ที่บ้านส้มโฮง เมืองมุนละปาโมก แขวงจำปาสัก ระหว่าง ดร. สุกสะหวัน วิไลวง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงจำปาสัก และนายคำจัน ไซสมบัด ผู้อำนวยการบริษัทเอกชนลาว เพียงดี อุตสาหกรรมการค้าขาออก - ขาเข้า จำกัดผู้เดียว โดยมี ดร. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก ดร. สมลิด วิละวง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงฯ และนายวันนะสัก ซาดตะกุน เจ้าเมืองมุนละปาโมก พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ โครงการฯ จะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือนในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุน

           บริษัท เพียงดี อุตสาหกรรมการค้าขาออก - ขาเข้า จำกัดผู้เดียว ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๖๐ จดทะเบียนบริษัทที่แขวงจำปาสัก ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกอุปกรณ์การเกษตร อาหารสัตว์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ถ่านขาว และเฟอร์นิเจอร์ไปยังต่างประเทศ อาทิ ไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และอินเดีย โรงเลื่อย การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงที่เมืองโขง และมีแผนการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

          อนึ่ง ข้อมูลกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ระบุว่า ในปี ๒๕๖๕ สปป. ลาว ส่งออกข้าวโพด ๑๙๐,๓๑๕ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๔๖.๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้อมูลแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักระบุว่า ในปี ๒๕๖๕ แขวงฯ ส่งออกมะม่วงหิมพานต์ประมาณ ๑,๑๙๖.๙๔ ตัน สร้างรายได้ให้แก่แขวงฯ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๙๒๘,๔๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ

 mou   mou2ที่มาภาพ: Facebook - Champamai Newspaper

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          บริษัทเอกชนลาวสำรวจความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ และพืชล้มลุก ที่เมืองมุนละปาโมก แขวงจำปาสัก <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/cashewschampasak>

แหล่งอ้างอิง

          ๑. Facebook - Champamai Newspaper ประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๒. สถานีโทรทัศน์แขวงจำปาสัก ๒๐๒๒ ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ <https://fb.watch/os5iyg-vHv/>

          ๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าเมืองมุนละปาโมก และผู้อำนวยการบริษัท เพียงดี อุตสาหกรรมการค้า    ขาออก - ขาเข้า จำกัดผู้เดียว วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

          ๔. แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก (ข้อมูลส่งออกมะม่วงหิมพานต์ ค.ศ. ๒๐๒๒)

          ๕. Facebook - Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓

* หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

********