สถานะล่าสุด โครงการไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm ที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ บริษัท Monsoon Wind Power Co., Ltd. ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาว

สถานะล่าสุด โครงการไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm ที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ บริษัท Monsoon Wind Power Co., Ltd. ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ธ.ค. 2565

| 1,087 view

          เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร. สะถาบันดิด อินสีเชียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และนายณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนไทย Monsoon Wind Power Co., Ltd.[๑] ได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm ที่แขวงเซกอง และแขวงอัดตะปือ ณ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว

          โครงการไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm เริ่มทำการสำรวจและลงนามสัญญาการพัฒนาโครงการกับรัฐบาล สปป. ลาว เมื่อปี ๒๕๕๔ มีกำลังการผลิต ๖๐๐ เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัมปทาน ๒๕ ปี บนพื้นที่ ๑,๐๐๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๖,๒๕๐ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕ หมู่บ้านของเมืองดากจึง แขวงเซกอง และเมืองซานไซ แขวงอัดตะปือ คาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘

          อนึ่ง เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการดังกล่าวได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เพื่อส่งไฟฟ้าไปจำหน่ายให้แก่เวียดนาม ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกที่มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนระหว่าง สปป. ลาว กับเวียดนามผ่านสายส่งไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บริษัท อิมแพค เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IEAD) ได้ลงนามสัญญาการจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการ Monsoon Wind Farm กับบริษัท POWERCHINA International Group Ltd. มูลค่าการลงทุน ๙๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัท POWERCHINA International Group เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนเทือกเขาซึ่งพื้นที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจีนและอีกหลายประเทศ รวมถึงก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ใน สปป. ลาว

monsoon

ที่มาภาพ: กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

๑. ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0>

๒. บริษัท IEAD ทำสัญญากับบริษัท Vietnam Electricity ซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ๖๐๐ เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/15072564-iead>

๓. สถานะล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon Wind Farm ที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/ieadmonsoonwindfarm>

แหล่งอ้างอิง    

๑. ข่าวความเคลื่อนไหว กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ประจำวันที่ ๖ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

๒. Facebook: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz ประจำวันที่ ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

๓. หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ประจำวันที่ ๗ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ <https://v2.vientianemai.net/archives/52468?fbclid=IwAR3uMy1k94N8GDPQF2ivsJRU51SgQPFeFFl8QB-_x6IhvbPeEgl9tbfa214>

๔. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน”)

๕. ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานสิทธิการก่อสร้างและดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน”) <https://www.bcpggroup.com/th/home#the-company>

๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก บริษัท อิมแพค เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IEAD) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

**********

 

[๑] บริษัท Monsoon Wind Power Co., Ltd. เป็นบริษัทเอกชนไทยจดทะเบียนใน สปป. ลาว โดยมีบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิมแพค เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IEAD) ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ ๘๕ และบริษัท S M P TRADING Sole Co., Ltd บริษัทเอกชนลาวถือหุ้นร้อยละ ๑๕