เหมืองทองคำ - ทองแดงเซโปน แขวงสะหวันนะเขต ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล ASEAN Mineral Award 2023

เหมืองทองคำ - ทองแดงเซโปน แขวงสะหวันนะเขต ได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล ASEAN Mineral Award 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2566

| 642 view

          เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ บริษัท Lane Xang Minerals Limited (LXML) ผู้สัมปทานเหมืองทองคำ - ทองแดงเซโปน แขวงสะหวันนะเขตได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล ASEAN Mineral Award 2023[๑] เข้าชิงรางวัลดังกล่าว ประเภทความเป็นเลิศในการผลิตแร่ธาตุ (Best Practices in Minerals Processing) ซึ่งบริษัท LXML จะต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่กัมพูชา ทั้งนี้ การเข้าชิงรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของบริษัท LXML ซึ่งในปี ๒๕๖๕ สามารถผลิตทองคำได้กว่า ๖.๗ ตัน และทองแดงกว่า ๖,๖๐๐ ตัน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๖ จะสามารถผลิตทองคำได้มากกว่า ๖ ตัน และผลิตทองแดงได้ ๗,๐๐๐ ตัน

          บริษัท LXML เริ่มดำเนินการขุดค้นแร่ที่เหมืองทองคำ - ทองแดงเซโปน เมื่อปี ๒๕๔๕ โดยมีระยะเวลาการขุดค้นแร่จนถึงปี ๒๕๗๖ ปัจจุบันบริษัทดำเนินการขยายการขุดค้นแร่ทองคำระยะที่ ๒ บนพื้นที่สัมปทาน ๑,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

          ๑) การขุดค้นทองคำแบบเปิดหน้าดิน ได้แก่ บ่อผาวัดเหนือและบ่อวังยางใต้ บนพื้นที่ ๗๓ เฮกตาร์ (ประมาณ ๔๕๖ ไร่) และบ่อไม้แดง บนพื้นที่ ๒๘ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๗๕ ไร่) สามารถผลิตทองคำได้ ๖๑,๗๕๗ ออนซ์

          ๒) การขุดค้นบ่อแร่ใต้ดิน สามารถผลิตทองคำได้ ๓๙.๓ ล้านออนซ์

          ๓) การขยายพื้นที่บ่อเก็บหางแร่ด้านทิศตะวันตก บนพื้นที่ ๑๗๙ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑,๑๑๙ ไร่) ให้สามารถรองรับหางแร่ได้ ๔๔ ล้านตัน

          อนึ่ง ข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าของ สปป. ลาว ระบุว่า ภาพรวมการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ สปป. ลาว ส่งออกทองคำผสมและทองคำแท่ง คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๔๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สามารถส่งออกทองแดง คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขตระบุว่า ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๖ แขวงสะหวันนะเขตส่งออกทองคำผสม คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๗๙.๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ส่งออกทองแดงคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓๔.๘๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

lxml_2

lxml2   lxml3_1

ที่มาภาพ: บริษัท Lane Xang Minerals Limited (LXML)

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          ๑. บริษัท LXML ตั้งเป้าเพิ่มการผลิตทองคำที่เหมืองทองคำเซโปน แขวงสะหวันนะเขต <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/lxmlsvk2023-8>

          ๒. ในปี ๒๕๖๕ บริษัทเอกชนจีน Lane Xang Minerals Limited (LXML) แขวงสะหวันนะเขต ชำระภาษีกำไรให้แก่ สปป. ลาว มูลค่ากว่า ๑๔.๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/lxmlsvk2023>

          ๓. ปี ๒๕๖๕ บริษัท Lane Xang Minerals Limited แขวงสะหวันนะเขตผลิตทองคำได้กว่า ๖.๗ ตัน <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/lxmlsavannakhetjan2023>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๒. บริษัท Lane Xang Minerals Limited ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ <https://lxml.la/en/news/news/news/lxml-shortlisted-for-asean-mineral-award-2023/>

          ๓. แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต (สถิติการส่งออกเดือนมกราคม - กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓)

          ๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๕. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าของ สปป. ลาว (สถิติการส่งออกเดือนมกราคม - สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๒๓)

 

*หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่

**************

 

[๑] รางวัล ASEAN Mineral Award 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การปรับปรุงการรับรู้ด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)