กลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนาม Truong Hai Group Corporation (THACO) รับช่วงต่อการลงทุนด้านการเกษตรที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

กลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนาม Truong Hai Group Corporation (THACO) รับช่วงต่อการลงทุนด้านการเกษตรที่แขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2566

| 356 view

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายเหล็กไหล สีวิไล เจ้าแขวงเซกอง เข้าเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนาม Truong Hai Group Corporation (THACO) ที่จังหวัดกว๋างนามของเวียดนาม โดยมีนาย Pham Van Tai ประธานกลุ่มบริษัท THACO พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโครงการสัมปทานที่ดินของรัฐที่แขวงเซกองซึ่งบริษัทฯ เข้ามาดำเนินกิจการต่อจากกลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนาม Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (HAGL Group) และเชิญให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในด้านที่แขวงฯ มีศักยภาพ อาทิ การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และหัตถกรรม

          กลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนาม THACO ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ปัจจุบันมีการลงทุนหลักประกอบด้วย THACO AUTO (การผลิตและจำหน่ายรถยนต์) THACO AGRI (การผลิตด้านการเกษตร) THACO INDUSTRIES (เครื่องกลและอุตสาหกรรมสนับสนุน) THADICO (การลงทุนและการก่อสร้าง) THILOGI (โลจิสติกส์) และ THISO (การค้าและบริการ) รวมถึงการลงทุนด้านการเกษตรใน สปป. ลาว และกัมพูชา

          ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๖๔ บริษัท THACO AGRI ได้เข้ามาบริหารกิจการแทนกลุ่มบริษัท HAGL Group ที่ลงทุน ด้านการเกษตรในแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ ภายใต้ชื่อบริษัท Hoang Anh Attapeu Agriculture Development Co., Ltd. ประกอบด้วย

          ๑. การลงทุนในแขวงเซกอง การปลูกยางพาราที่เมืองละมามและเมืองท่าแตง โดยคาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จะเริ่มดำเนินการโครงการเกษตรเพิ่มเติมในรูปแบบผสมผสานฟาร์มโคร่วมกับการปลูกผลไม้ และยางพารา

          ๒. การลงทุนในแขวงอัดตะปือ การพัฒนาโครงการเกษตรแบบครบวงจรทั้งด้านการปลูกยางพารา การปลูกผลไม้ (กล้วย สับปะรด และมะม่วง) การเลี้ยงปศุสัตว์ (โค[๑] และสุกร) ประมง ผลิตและแปรรูปอาหาร และวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อส่งไปจำหน่ายทั้งภายใน สปป. ลาว และต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถส่งออกกล้วยประมาณ ๑๐๐ ตันต่อวันไปยังจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โครงข่ายไฟฟ้า ระบบชลประธาน โรงงาน และที่พักสำหรับพนักงาน

 

thaco

thaco2  

ฟาร์มโคของบริษัท Hoang Anh Attapeu Agriculture Development Co., Ltd. ที่แขวงอัดตะปือ

ที่มาภาพ: https://thacogroup.vn/en/thilogi-transports-over-800-pregnant-cows-to-laos

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

          พืชเศรษฐกิจของ สปป. ลาว: แขวงอัดตะปือส่งออกยางพารามูลค่ากว่า ๒๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/rubberattapue2022>

 

แหล่งอ้างอิง

          ๑. Facebook - ข่าวดักจึง ประจำวันที่ ๑๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓  

          ๒. กลุ่มบริษัท THACO <https://thacogroup.vn/en/about-thaco>

          ๓. กลุ่มบริษัท THACO <https://thacogroup.vn/en/sekong-high-level-delegation-visits-thaco-chu-lai-industrial-park>

          ๔. กลุ่มบริษัท THACO <https://thacogroup.vn/en/champasack-high-level-delegates-laos-visit-thaco-chu-lai-industrial-park>

          ๕. Facebook - ผู้แทนประชาชนแขวงอัดตะปือ ประจำวันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๓

          ๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท Hoang Anh Attapeu Agriculture Development Co., Ltd. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

**************

[๑] บริษัทฯ มีแผนการเลี้ยงโคให้ได้จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัว