บริษัท DP World เข้าซื้อกิจการของบริษัท Savan Logistics ผู้ให้บริการท่าเรือบกในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

บริษัท DP World เข้าซื้อกิจการของบริษัท Savan Logistics ผู้ให้บริการท่าเรือบกในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 865 view

           เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บริษัทเอกชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ DP World เข้าซื้อกิจการของบริษัทเอกชนลาว Savan Logistics Co., Ltd ซึ่งดำเนินกิจการท่าเรือบกสะหวันนะเขต (Savannakhet Dry Port) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้บริษัท DP World ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ในโซนซี (Savan Park) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet SEZ) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกใน สปป. ลาว ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ประกอบด้วย ท่าเรือบกขนาด ๑๔๐,๔๕๖ ตารางเมตร พื้นที่คลังสินค้าขนาด ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปลอดภาษีขนาด ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งให้บริการการขนส่งสินค้าข้ามแดนและระหว่างประเทศและบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

          นาย Glen Hilton ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท DP World ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของบริษัท DP World ในการยกระดับความเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ ซึ่งพื้นที่ท่าเรือบกสะหวันนะเขตตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์บนเส้นทาง EWEC ใกล้กับท่าเรือและจุดหมายปลายทางการขนส่งสินค้าภายใต้การดำเนินการของบริษัทฯ ในประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะนำความเชี่ยวชาญและทรัพยากรมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือบกสะหวันนะเขต โดยใช้ประโยชน์ที่ตั้งเพื่อส่งเสริมการค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ และยกระดับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

          ข้อมูลเพิ่มเติม

           ๑. บริษัท DP World ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๘ ประกอบกิจการท่าเรือและอาคารผู้โดยสาร เทคโนโลยี การบริการเรือเดินทะเล และโลจิสติกส์ มีหน่วยธุรกิจทั่วโลกมากกว่า ๕๐๐ หน่วยใน ๗๔ ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า ๑ แสนคน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างบูรณาการธุรกิจโดยการประสานโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกกับความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรและไร้รอยต่อ

          ๒. ท่าเรือบกสะหวันนะเขตเป็นท่าเรือบกแห่งแรกของ สปป. ลาว และเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาท่าเรือบก จำนวน ๙ แห่ง ใน สปป. ลาว ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์แห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ โดยในปี ๒๕๖๕ สปป. ลาว อนุญาตให้ด่านท่าเรือบกสะหวันนะเขตเป็นด่านสากลสำหรับบริการสินค้าเข้า - ออก ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศของสหประชาชาติว่าด้วยท่าเรือบก (UNESCAP Intergovernmental Agreement on Dry Port) ที่ สปป. ลาว เป็นภาคี ทั้งนี้ ปัจจุบันท่าเรือบกสะหวันนะเขตอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดตรวจสำหรับรถบรรทุกสินค้าจากสะพานมิตรภาพ ๒ ไปยังด่านสากลสินค้าท่าเรือบกสะหวันนะเขต (Project for Bonded Access Road from Friendship Bridge II to International Cargo Checkpoint Savannakhet Dry Port)

          ๓. ในปี ๒๕๖๖ เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขตมีมูลค่าการนำเข้า ๑๗๒,๔๓๗,๖๖๔.๒๕ ดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการส่งออก ๑๙๗,๔๒๒,๓๔๔.๔๕ ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ท่าเรือบกสะหวันนะเขตมีมูลค่าการขนส่งสินค้าข้ามแดน (in-transit cargo value) ๖,๙๓๕,๙๕๕,๕๗๘ ดอลลาร์สหรัฐ

 

svkdryport

ที่มาภาพ: Khaosan Pathet Lao (KPL)

svkdryport2

โครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดตรวจสำหรับรถบรรทุกสินค้าจากสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ไปยังด่านสากลสินค้าท่าเรือบกสะหวันนะเขต

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข่าว BIC สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต)

           ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ ไปยังท่าเรือบกสะหวันนะเขต <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/projectforbondedaccessroadnov2023>

แหล่งอ้างอิง

           ๑. หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CE2X7A3Ta2bBuy9EP97sVBkec4LzJdWQ67HPRXMvHx2FoGoD4D3Kkac12Guq5ayyl&id=100069114146960>

           ๒. Khaosan Pathet Lao (KPL) ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๒๔ <https://kpl.gov.la/en/detail.aspx?id=82372>

           ๓. บริษัท DP World สืบค้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ <https://www.dpworld.com/> <https://en.wikipedia.org/wiki/DP_World>

**************