สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจสองฝั่งโขง

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจสองฝั่งโขง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 457 view

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางเกล็ดดาว สินเจริญกุล กงสุล พบหารือกับนายสันติ สงวนสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม นางสาวพลอยภิสุษฐ์ อินทกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กิจการขายและการตลาด สำนักงานต่างประเทศ บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักซ์ จำกัด (C.P. Consumer Products Co., Ltd.) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนแขวงสะหวันนะเขตเพื่อประเมินศักยภาพด้านเศรษฐกิจของแขวงฯ โอกาสในการขยายธุรกิจในลาวใต้ และการใช้ประโยชน์เส้นทาง R9 ในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูล อาทิ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและตัวอย่างการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว และประสานงานนัดหมายการพบหารือกับนักธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการเป็นคู่ค้าเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน

 

CPCP

CPCP2