สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานของบริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานของบริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 407 view

          เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางเกล็ดดาว สินเจริญกุล กงสุล เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานของบริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว (Hi-Tech Savannakhet Apparel Sole Co., Ltd.) ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต โซนซี โดยมีนายวสันต์ วิตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (Hi-Tech Apparel Co., Ltd.) เป็นประธานในพิธี และมีนายประดิษฐศักดิ์ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการโรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของแขวงฯ อาทิ ดร. ทะนงซาย สุกคำทัด หัวหน้าคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงฯ และผู้แทนบริษัท Savan Pacifica Development Co., Ltd เข้าร่วม

          บริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย (garment) เอกชนไทยรายล่าสุดที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโรงงาน อาทิ ระบบทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System: EVAP) รวมทั้งการจัดการขยะและสารเคมี ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทฯ จะจ้างแรงงานท้องถิ่นจำนวน ๑,๒๐๐ คน ผลิตสินค้าส่งออกไปยังยุโรปเป็นหลัก

 

Hi-Tech1

Hi-Tech2   Hi-Tech3