สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือกับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือกับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 340 view

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางเกล็ดดาว สินเจริญกุล กงสุล พบหารือกับนายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนแขวงสะหวันนะเขตเพื่อพบหารือและสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแขวงสะหวันนะเขต โอกาสนี้นายศักดิ์ชัยฯ นำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของโรงพยาบาลฯ ที่มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง การบริการที่รวดเร็ว ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และได้รับมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งความพร้อมที่จะให้ขยายการให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยจาก สปป. ลาว และกัมพูชา

          อนึ่ง โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด ๒๘ เตียงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการในปี ๒๕๖๒ ภายใต้การบริหารของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) (MHC) ในเครือบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงานในประเทศไทย ทั้งนี้ MHC ก่อตั้งในปี ๒๕๔๘ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ รับเหมาก่อสร้างห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ตลอดจนบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เตียงผู้ป่วย และเตียงผ่าตัด

 

ชีวามิตรา

ชีวามิตรา_2