ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานีเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๒ จุด

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานีเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๒ จุด

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 457 view

   SCAN0006 SCAN0007 SCAN0008  

เอกสารประกอบ