ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๘๔)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๘๔)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 364 view

 

1_กสญ._signed 2_1 3_1   4_1   5_1  

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ.ฯ_ที่_16-2565_มาตรการโควิด-19_มุกดาหาร.pdf