ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการล่าสุดสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการล่าสุดสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 572 view

ประกาศ_สกญ._ที่_15-2565_ลว._3_พ.ค._65_-_1 ประกาศ_สกญ._ที่_15-2565_ลว._3_พ.ค._65_-_2  

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สกญ._ที่_15-2565_ลว._3_พ.ค._65.pdf