กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด แขวงสะหวันนะเขต

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด แขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 125 view

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บนถนน R9 เมืองอาดสะพังทอง แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายเอกภาคย์ ชุติมาวรพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินกิจการใน สปป. ลาว

          บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว เมื่อปี 2549 ในการเพาะปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลบนพื้นที่สัมปทาน 10,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 62,500 ไร่) ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำตาลทรายแดงสูงสุดวันละ 3,000 ตัน โดยส่งออกจำหน่ายให้แก่เวียดนามเป็นหลัก ซึ่งกิจการของบริษัทฯ มีส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่เมืองอาดสะพังทอง เมืองพะลานไซ และเมืองซนนะบูลี

 

1_1

2_1  

3_2