กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมบริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมบริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 138 view

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดผู้เดียว (Hi-Tech Savannakhet Apparel Sole Co., Ltd.) ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต โซนซี โดยมีนายประดิษฐ์ศักดิ์ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการโรงงานฯ ให้การต้อนรับ

          โอกาสดังกล่าว นายประดิษฐ์ศักดิ์ฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเอกชนไทยรายล่าสุดที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต เพื่อผลิตเครื่องแต่งกาย (garment) โดยเฉพาะเสื้อกีฬาสำหรับการส่งออกไปยังยุโรปเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดพิธีเปิดโรงงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2567 โดยมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ เครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการผลิต และการฝึกอบรมบุคลากร ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีความต้องการจ้างแรงงานท้องถิ่นจำนวนมากในทุกระดับ

 

1_4

2_2   3_2