การลงทุนขนาดใหญ่ในภาคการเกษตรของเวียดนามที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก: บริษัท Agricultural Development - Daithang Co., Ltd.

การลงทุนขนาดใหญ่ในภาคการเกษตรของเวียดนามที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก: บริษัท Agricultural Development - Daithang Co., Ltd.

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ย. 2565

| 177 view

          ข้อมูลจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักระบุว่า บริษัท Agricultural Development - Daithang Co., Ltd. เป็นบริษัทของเวียดนามที่จดทะเบียนใน สปป. ลาว เมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อลงทุนในการเลี้ยงวัวนม แพะ ปลูกพืชอาหารสัตว์ กาแฟ พริกไทย และผลไม้ อาทิ สับปะรด ทุเรียน อะโวคาโด เสาวรส และมังคุด จำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออก มูลค่าการลงทุน ๑๓.๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับสัมปทาน ๓๐ ปีในพื้นที่บริเวณ บ้านเขืองน้อย บ้านห้วยกอง บ้านพะนวนดง และบ้านห้วยจอด เมืองปากซอง ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ด้านการเกษตรบนพื้นที่ประมาณ ๑,๗๐๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๑๐,๖๕๔ ไร่) ประกอบด้วย การปลูกทุเรียน ๖๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๔,๐๖๒ ไร่) (ไม่ตรงกับข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าบริษัทฯ ทำการปลูกทุเรียน ๔๒,๐๐๐ ไร่) กล้วย ๔๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒,๘๑๒ ไร่) อะโวคาโด ๑๕๐ เฮกตาร์ (ประมาณ ๙๓๗ ไร่) และแมคคาเดเมีย ๔๕๕ เฮกตาร์ (ประมาณ ๒,๘๔๓ ไร่)

          ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติการส่งออกจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก ระบุว่า

ปี ๒๕๕๙ บริษัทฯ เริ่มส่งออกผลและน้ำเสาวรสไปยังเวียดนามและไทย รวมมูลค่าประมาณ ๑.๗๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี ๒๕๖๐ ส่งออกผลและน้ำเสาวรสไปยังเวียดนามและไทย รวมมูลค่าประมาณ ๗.๙๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี ๒๕๖๑ ส่งออกผลและน้ำเสาวรส และมันเทศไปยังเวียดนาม รวมมูลค่าประมาณ ๓.๔๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี ๒๕๖๒ ส่งออกกล้วยและน้ำเสาวรสไปยังเวียดนาม รวมมูลค่าประมาณ ๒.๓๐ แสนดอลลาร์สหรัฐ

ปี ๒๕๖๓ ส่งออกกล้วยและขนุนไปยังเวียดนาม รวมมูลค่าประมาณ ๓.๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี ๒๕๖๔ ส่งออกกล้วยและขนุนไปยังเวียดนามและญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ ๔.๐๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี ๒๕๖๕ (มกราคม - กรกฎาคม) ส่งออกกล้วยและแป้งกล้วยบดไปยังเวียดนามและญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ ๑.๕๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          อนึ่ง บริษัท Agricultural Development - Daithang Co., Ltd. อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Hung Thang Loi Gia Lai Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company หรือ HAGL Group ของเวียดนาม

daithang  

ที่มาภาพ: Youtube: ZicoChannel
ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ <https://www.youtube.com/watch?v=cSr9wvmGgPI&ab_channel=ZicoChannel>

 

 

แหล่งอ้างอิง    

๑. ข้อมูลจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสัก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. ข้อมูลจากบริษัท Agricultural Development - Daithang Co., Ltd. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕


* หมายเหตุ พื้นที่ ๑ เฮกตาร์ เท่ากับ ๖.๒๕ ไร่