การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตกับภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตกับภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 591 view

           เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือกับนายอธิพร ราหุลปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับภาคเอกชนไทยในแขวงสะหวันนะเขต โดยเฉพาะในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด ถือเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนอย่างมีคุณภาพ และมีนโยบายตอบแทนสังคม โดยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชนสองฝั่งโขง

           ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับนายก้องไกล สุฉันทบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ โดยได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ รพ. มุกดาหารอินเตอร์ฯ ซึ่งปัจจุบันรองรับลูกค้าจาก สปป. ลาว ร้อยละ ๒๐ และหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ต่อมาในช่วงบ่ายกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายสมบัติ สุริวงค์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท การยาเวียงนคร ขาเข้า - ขาออก จำกัดผู้เดียว และนายเสฐียรพันธุ์ ภูรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกิจจัดหายาและเวชภัณฑ์มาจำหน่ายใน สปป. ลาว ซึ่งปัจจุบันมี 2 สาขาที่นครหลวงเวียงจันทน์และที่แขวงสะหวันนะเขต พร้อมทั้งขอบคุณบริษัทฯ ที่ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและหารือแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันในอนาคต

 

335299

S__624771076   S__624771083