สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนมุก ครั้งที่ 4

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนมุก ครั้งที่ 4

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 317 view

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนมุกครั้งที่ 4 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี และมีนาย Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น นาง Liu Hongmei กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น นาย Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วม

งานดังกล่าวจัดโดยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหารที่มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย ลาว เวียดนาม และจีน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี และเชื่อมโยงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติเข้าด้วยกันอย่างกลมเกลียว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง