เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง YEC หอการค้ามุกดาหาร และสมาคมธุรกิจหนุ่มแขวงสะหวันนะเขต
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

29 มิ.ย. 2565

สปป. ลาว ส่งออกพลังงานไฟฟ้าจากแขวงทางภาคใต้ของ สปป. ลาวไปยังกัมพูชาและเวียดนาม

24 มิ.ย. 2565

ศักยภาพของแขวงสาละวันในการผลิตไฟฟ้า: โครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเส็ด ๑ เขื่อนไฟฟ้าเซเส็ด ๒ และเขื่อนไฟฟ้าเซเส็ด ๓

22 มิ.ย. 2565

แขวงเซกองลงนามสัญญาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ - การค้าชายแดนกับกลุ่มบริษัทโซกไซ (Sokxay Group)

20 มิ.ย. 2565

สินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ODOP) ของนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

16 มิ.ย. 2565

การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและเหมืองแร่ของเวียดนามที่แขวงอัดตะปือ มีมูลค่าประมาณ ๘๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

15 มิ.ย. 2565

เวียดนามยังคงเป็นผู้ลงทุนหลักในแขวงเซกอง
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการลงทะเบียนวัคซีนพาสปอร์ตก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน)

23 พ.ค. 2565

📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานีเปิดใช้จุดผ่านแดนถาวร จำนวน ๒ จุด

23 พ.ค. 2565

📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๘๔)

17 พ.ค. 2565

📌 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

8 พ.ค. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

23 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด
APEC 2022 Thailand