เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
บายศรีสู่ขวัญเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

31 มี.ค. 2564

บริษัท แม่ของปลูกต้นไม้ จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ปลูก ที่เมืองหินบูน แขวงคำม่วน

12 มี.ค. 2564

ด่านภาษีสากลสะพานมิตรภาพ ๒ แขวงสะหวันนะเขต จัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายตามแผนงานในปี ๒๕๖๓

12 มี.ค. 2564

แขวงสะหวันนะเขตมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๓.๙ ในปี ๒๕๖๓ และกำหนดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

17 ก.พ. 2564

แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

3 ก.พ. 2564

ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

25 ม.ค. 2564

แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง สปป.ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

16 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

12 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

12 เม.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

31 มี.ค. 2564

Embassy Notification No. 5/2564 Re: Guidelines for International Flights with Transit/Transfer Passengers at Suvarnabhumi International Airport

19 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด