เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๑ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

17 ก.พ. 2564

แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

3 ก.พ. 2564

ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

25 ม.ค. 2564

แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

20 ม.ค. 2564

แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ยร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี

11 ม.ค. 2564

รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม สปป.ลาว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
วันหยุดราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สถานะ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

22 ก.พ. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

5 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔

14 ม.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 2563

TICA's Knowledge Bank on COVID-19 under the Development Cooperation Programme on Strengthening Preparedness and Response to the COVID-19 Pandemic

7 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด