เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

กิจกรรม ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวง แขวงสาละวัน ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวง แขวงสาละวัน ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ดูทั้งหมด

30 ก.ย. 2563

เขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเซละนอง 1 แขวงสะหวันนะเขต เริ่มกักเก็บน้ำแล้ว

30 ก.ย. 2563

การจัดเก็บรายได้ในช่วง ๘ เดือน ปี ๒๕๖๓ ของด่านภาษีสากลละไล แขวงสาละวัน

29 ก.ย. 2563

แขวงคำม่วน สปป.ลาว ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังชุมชนห่างไกล

28 ก.ย. 2563

เกษตรอินทรีย์ โอกาสของธุรกิจไทยใน สปป.ลาว : กรณีน้ำตาลออร์แกนิก

28 ก.ย. 2563

บริษัทร่วมทุนไทย-ลาว ผลิต-ขาย เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) แห่งแรกใน สปป.ลาว

22 ก.ย. 2563

ช่วง ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เศรษฐกิจแขวงอัดตะปือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

30 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

28 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

21 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สถานะ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

1 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด