เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเจ้าแขวงสะหวันนะเขต
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

20 ม.ค. 2564

แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ยร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี

11 ม.ค. 2564

รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม สปป.ลาว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร

30 ธ.ค. 2563

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต สปป. ลาว มีบริษัทเข้ามาลงทุนแล้วกว่า ๑๔๐ บริษัท

28 ธ.ค. 2563

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว กำหนด ๖ เป้าหมาย ๒๒ แผนงานสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)

28 ธ.ค. 2563

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานทางเทคนิค เขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔

14 ม.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 2563

TICA's Knowledge Bank on COVID-19 under the Development Cooperation Programme on Strengthening Preparedness and Response to the COVID-19 Pandemic

7 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

26 พ.ย. 2563

วันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปี ๒๕๖๔ | Royal Thai Consulate-General, Savannakhet’s Official Holidays 2021

25 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด