เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 6 แขวงทางใต้ของ สปป.ลาว (คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัดตะปือ) ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของ สกญ.ฯ ได้ที่ +856 20 95 208 537

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
บายศรีสู่ขวัญเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง
ดูทั้งหมด
รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาวดูทั้งหมด

31 มี.ค. 2564

บริษัท แม่ของปลูกต้นไม้ จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ปลูก ที่เมืองหินบูน แขวงคำม่วน

12 มี.ค. 2564

ด่านภาษีสากลสะพานมิตรภาพ ๒ แขวงสะหวันนะเขต จัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายตามแผนงานในปี ๒๕๖๓

12 มี.ค. 2564

แขวงสะหวันนะเขตมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๓.๙ ในปี ๒๕๖๓ และกำหนดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

17 ก.พ. 2564

แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

3 ก.พ. 2564

ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

25 ม.ค. 2564

แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน และแขวงเซกอง

10 พ.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงสาละวัน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงอัดตะปือ

9 พ.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ล่าสุด) ของแขวงจำปาสัก

6 พ.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง สปป.ลาวคงมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่าง ๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

5 พ.ค. 2564

Consulate-General Notification No. 20/2564 Re: Regulatory Updates on the Quarantine Period for Travellers Entering Thailand from 1 May 2021

3 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด