ข้อมูลด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุน

24 มี.ค. 2565

ท่าเรือบก (Dry Port) สะหวันนะเขต (แขวงสะหวันนะเขต) ท่าแขก (แขวงคำม่วน) และวังเต่า (แขวงจำปาสัก)

28 ต.ค. 2565

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทย - สปป. ลาว (ธ.ค. 66)

18 มิ.ย. 2564

กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ออกมาตรการอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์โควิด-19

18 มิ.ย. 2564

แม้สถานการณ์ของโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดแต่สินค้าเกษตร ของ สปป.ลาว ยังสามารถส่งออกได้

5 ก.ค. 2565

เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone)

28 พ.ค. 2564

โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว

28 พ.ค. 2564

ADB คาดการณ์ เศรษฐกิจลาวยังคงเติบโต แม้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

28 ต.ค. 2565

Fact Sheet - ลาว ม.ค. 66

5 ก.ค. 2565

รายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุน