แขวงเซกองประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน เมืองกะลึม

แขวงเซกองประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน เมืองกะลึม

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ส.ค. 2565

| 178 view

              เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายขันตี สีละวงสา รองเจ้าแขวงเซกอง และนายพูวง หลวงไซซะนะ รองรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว เป็นประธานร่วมการประชุมระดับแขวงและส่วนกลางเกี่ยวกับโครงการปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของแม่น้ำเซกองในเขตพื้นที่สัมปทานขุดค้นถ่านหินของบริษัท Xekong Power Plant Co., Ltd. (XPPL) ที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงเซกอง

              ที่ประชุมดังกล่าวได้รับรองรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนคุ้มครองและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และได้หารือการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องและการก่อสร้างคลองปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของแม่น้ำเซกอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในบริเวณจุดขุดค้นถ่านหินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน เมืองกะลึม มีระยะทางยาว ๕.๕ กิโลเมตร กว้าง ๗๘ เมตร ซึ่งจะมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำด้านบน ๒๑๐ เมตร และเขื่อนกั้นน้ำด้านล่าง ๒๐๘ เมตร อายุสัมปทานโครงการ ๓๕ ปี ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔ ปี มูลค่าการลงทุนประมาณ ๒๔๒.๕๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

              อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน เมืองกะลึม มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ๑,๘๐๐ เมกะวัตต์ พัฒนาโดยบริษัท XPPL ในเครือกลุ่มบริษัท Phonesack Group มูลค่าการลงทุนประมาณ ๓ - ๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อผลิตไฟฟ้าส่งไปจำหน่ายให้แก่กัมพูชา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG Corporation Public Co., Ltd) บริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างมูลค่าประมาณ ๒๖๓.๙๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการขยายกำลังการผลิตถ่านหินระยะที่ ๑ ของบริษัท XPPL จาก ๒.๙๔ ล้านตันต่อปีเป็น ๑๕ ล้านตันต่อปี         

kaleum

ที่มาภาพ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (ศักยภาพของแขวงเซกองในการผลิตพลังงานไฟฟ้า: โครงการขุดค้นถ่านหินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน) <https://savannakhet.thaiembassy.org/th/content/sekongcoalenergy?page=5d84a44c15e39c26b4004510&menu=5d84a44c15e39c26b4004511>

แหล่งอ้างอิง    

๑. Facebook: MORE กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๒๒

๒. บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <https://www.psgcorp.co.th/TH/home.html> สืบค้นวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

******************