ธุรกิจบริษัท PTT (Lao) จำกัด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว

ธุรกิจบริษัท PTT (Lao) จำกัด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2565

| 759 view

           เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางเกล็ดดาว สินเจริญกุล กงสุล พบหารือกับนายธีระ วีระวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บ. PTT (Lao) จำกัด และคณะ โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และธุรกิจเสริมอื่น ๆ ใน สปป. ลาว ทั้งนี้ ธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว และบริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมในนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

          โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ และเชิญนายอธิพร ราหุลปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด พร้อมคณะเข้าร่วมด้วย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายบริษัทเอกชนไทยในแขวงในเขตกงสุลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

LINE_ALBUM_คณะพบ_กสญ._๒๒๐๘๒๒LINE_ALBUM_คณะพบ_กสญ_1._๒๒๐๘๒๒ LINE_ALBUM_คณะพบ_กสญ_0._๒๒๐๘๒๒