ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าแขวงสะหวันนะเขตเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าแขวงสะหวันนะเขตเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างกัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 781 view

          เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วมการหารือในโอกาสที่นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมคารวะนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต ภายหลังเข้ารับหน้าที่ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมด้วย โอกาสนี้ เจ้าแขวงสะหวันนะเขตกล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างแขวงสะหวันนะเขตกับจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลแรงงานลาวเดินทางกลับประเทศในช่วงดังกล่าว

          ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าแขวงสะหวันนะเขตเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างจังหวัดและแขวงภายหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ คลี่คลาย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เชิญเจ้าแขวงสะหวันนะเขตและคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ขณะที่เจ้าแขวงสะหวันนะเขตเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะเข้าร่วมงาน Savan Fun Fest ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ที่แขวงสะหวันนะเขต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างประชาชนสองฝั่งโขง

 

DSC_0626 DSC_0595   DSC_0665