สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ | The Consular Section of the Royal Thai Consulate-General in Savannakhet will be temporary closed on Tuesday, 6 December 2022.

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ | The Consular Section of the Royal Thai Consulate-General in Savannakhet will be temporary closed on Tuesday, 6 December 2022.

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 795 view

Announcement_-_ปิดฝ่ายกงสุลชั่วคราวในวันที่_6_ธ.ค._65