งาน “ISAN Trade Fair 2022 @Mukdahan” ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

งาน “ISAN Trade Fair 2022 @Mukdahan” ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ย. 2565

| 106 view

             เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ISAN Trade Fair 2022 @Mukdahan” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โดมชั่วคราวบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายจู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น นายไซยะเดด ผุยยะวง รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต พาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการไทย สปป. ลาว และเวียดนาม ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

             กิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จในการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงตลอดจนสอดรับกับแผนการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การแพทย์ การท่องเที่ยว และการศึกษา (Logistics Hub, Medical Hub, Tourist Hub, and Education Hub) เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว และเวียดนาม

             สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยประสานงานการเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากแขวงในเขตกงสุลเข้าร่วม โดยมีผู้ประกอบการจากแขวงสะหวันนะเขต ๖ ราย แขวงคำม่วน ๑ ราย และแขวงจำปาสัก ๒ ราย ร่วมแสดงสินค้าท้องถิ่น อาทิ ผ้าฝ้ายลาว อาหารและเครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของใช้ในชีวิตประจำวัน

 

S__613326875 S__55631921   S__613326884   S__613326908   S__613326913   S__613326916