ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง สปป.ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

16 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

12 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

12 เม.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

31 มี.ค. 2564

Embassy Notification No. 5/2564 Re: Guidelines for International Flights with Transit/Transfer Passengers at Suvarnabhumi International Airport

19 มี.ค. 2564

ประกาศราคากลางสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานะ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

19 มี.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

11 มี.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว ในช่วงดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

4 มี.ค. 2564

วันหยุดราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สถานะ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

22 ก.พ. 2564