ประกาศ

วันหยุดราชการ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สถานะ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

22 ก.พ. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

5 ก.พ. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔

14 ม.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 2563

TICA's Knowledge Bank on COVID-19 under the Development Cooperation Programme on Strengthening Preparedness and Response to the COVID-19 Pandemic

7 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

26 พ.ย. 2563

วันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปี ๒๕๖๔ | Royal Thai Consulate-General, Savannakhet’s Official Holidays 2021

25 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ศบค. ปรับเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก เป็นวันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์

6 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง สปป.ลาวประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

5 พ.ย. 2563