รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาว

บริษัท แม่ของปลูกต้นไม้ จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานแปรรูปไม้ปลูก ที่เมืองหินบูน แขวงคำม่วน

31 มี.ค. 2564

ด่านภาษีสากลสะพานมิตรภาพ ๒ แขวงสะหวันนะเขต จัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายตามแผนงานในปี ๒๕๖๓

12 มี.ค. 2564

แขวงสะหวันนะเขตมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๓.๙ ในปี ๒๕๖๓ และกำหนดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

12 มี.ค. 2564

แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

17 ก.พ. 2564

ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

3 ก.พ. 2564

แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

25 ม.ค. 2564

แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ยร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม สปป.ลาว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร

11 ม.ค. 2564