รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาว

ศักยภาพด้านการเกษตรของเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก

30 ก.ย. 2565

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดาวช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕

30 ก.ย. 2565

บริษัทเอกชนไทยและลาวร่วมกันพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมูนละปาโมก เมืองสุขุมา และเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก กำลังการผลิต ๔,๑๙๖ เมกะวัตต์

29 ก.ย. 2565

บริษัท LAO TSUMURA Co., Ltd. ลงทุนปลูกพืชสมุนไพรที่เมืองเล่างาม แขวงสาละวัน

23 ก.ย. 2565

กลุ่มบริษัท Vangtat Mining Co., Ltd. สำรวจและขุดค้นแร่ธาตุหายากที่เมืองดากจึง แขวงเซกอง

23 ก.ย. 2565

การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากแขวงสะหวันนะเขตไปยังลาวบาว เวียดนาม

21 ก.ย. 2565

รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับบริษัทเอกชนลาวและเวียดนามศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต

16 ก.ย. 2565

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแขวงคำม่วนในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕

5 ก.ย. 2565

การลงทุนขนาดใหญ่ในภาคการเกษตรของเวียดนามที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก: บริษัท Agricultural Development - Daithang Co., Ltd.

2 ก.ย. 2565