รายงานสรุปข่าวและความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจ ๖ แขวงตอนใต้ของ สปป.ลาว

แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

17 ก.พ. 2564

ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมบริเวณแขวงเซกองและแขวงอัดตะปือ

3 ก.พ. 2564

แขวงอัดตะปือตั้งเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๖๔

25 ม.ค. 2564

แขวงเซกองมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

แขวงคำม่วนกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เฉลี่ยร้อยละ ๖ – ๗ ต่อปี

20 ม.ค. 2564

รัฐวิสาหกิจพัฒนาท่าเรือหวุงอางลาว - เวียดนาม สปป.ลาว แต่งตั้งคณะผู้บริหาร

11 ม.ค. 2564

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต สปป. ลาว มีบริษัทเข้ามาลงทุนแล้วกว่า ๑๔๐ บริษัท

30 ธ.ค. 2563

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว กำหนด ๖ เป้าหมาย ๒๒ แผนงานสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)

28 ธ.ค. 2563

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานทางเทคนิค เขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก

28 ธ.ค. 2563