ข้อมูลทั่วไปแขวงคำม่วน

ข้อมูลทั่วไปแขวงคำม่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 23,018 view

ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ภาคกลางของ สปป. ลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 480 กม.

ทิศเหนือ

ติดแขวงบอลิคำไซ

ทิศตะวันออก

ติด จ.ฮาติงห์ เวียดนาม (มีเทือกเขาอันนัมกั้น)

ทิศใต้

ติดแขวงสะหวันนะเขต

ทิศตะวันตก

ติดจังหวัดนครพนม (แม่น้ำโขงกั้น 132.8 กม.)


ภูมิประเทศ

พื้นที่ 16,315 ตร.กม. (ประมาณ 10.2 ล้านไร่) แบ่งเป็นที่ราบสูง ร้อยละ 53.7 และที่ราบลุ่ม ร้อยละ 46.3

 

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 21.4 องศา สูงสุด 32.2 องศา


การแบ่งเขตการปกครอง 
9 เมือง ได้แก่ ท่าแขก มะหาไซ หนองบก หินบูน ยมมะลาด บัวละพา นากาย เซบั้งไฟ ไซบัวทอง 

ประชากร

ประชากรในแขวงฯ ประมาณ 434,000 คน 

ความหนาแน่นของประชากร 26 ต่อ ตร.กม. 

ประชากรร้อยละ 83 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อบริโภคในครัวเรือนและส่วนหนึ่งส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะเวียดนามและไทย

 

รายได้ต่อหัวต่อปี 
887 เหรียญสหรัฐฯ แขวงฯตั้งเป้าหมายให้บรรลุ 1,200 - 1,800 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 (2556) 

 

จุดเด่นของแขวง

 • ในปี 2555 เศรษฐกิจแขวงคำม่วนขยายตัวร้อยละ 12.7
 • เขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (กำลังการผลิต 1,070 เมกะวัตต์) ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยในกลางปี 2552 ตามแผน เริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.53 ซึ่งช้ากว่ากำหนดเดิมคือวันที่ 15 ธ.ค. 52 เนื่องจากกังหันผลิตไฟฟ้า 2 ใน 4 ตัวมีปัญหา ทำให้บริษัทน้ำเทิน 2 ต้องชำระค่าปรับให้ กฟผ. ประมาณ 190,000 เหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญาซื้อขาย
 • เส้นทางหมายเลข 12 มีส่วนช่วยให้การคมนาคมขนส่งระหว่างไทย–แขวงคำม่วน-เวียดนาม สะดวกขึ้น 
 • สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เสร็จในปี 2555  เป็นจุดเชื่อมต่อไทย-ลาวแห่งใหม่ที่ส่งผลให้การขนส่งและการท่องเที่ยวขยายตัว

 

การเกษตร

 • พืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ข้าวโพด ยาสูบ พริก พืชผักและแตงกวา
 • พื้นที่ปลูกไม้ทั้งแขวงมีประมาณ 15,000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ได้แก่ ยางพารา ไม้กฤษณา ไม้อุตสาหกรรมที่โตเร็ว และ ไม้ผล 
 • พื้นที่ทำไร่ทั้งแขวง 1,143 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและไม้อุตสาหกรรม 
 • การเลี้ยงสัตว์ จะเป็นรูปฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีฟาร์มวัว 6 แห่ง ฟาร์มสุกร 461 แห่ง ฟาร์มแพะ 5 แห่ง ฟาร์มไก่ไข่ 3 แห่ง และฟาร์มเลี้ยงปลากระชัง 3 แห่ง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • อุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำ เช่น ป่าสงวนแห่งชาตินากาย ที่เป็นแหล่งน้ำมายังเขื่อนน้ำเทิน 2
 • แขวงคำม่วนมีเนื้อที่ป่าไม้ร้อยละ 47 แบ่งเป็น มีป่าสงวนแห่งชาติ 3 แห่ง มีเนื้อที่ 577,000 เฮกตาร์ และป่าผลิต มีเนื้อที่ 282,000 เฮกตาร์ โดยรัฐบาลมีแผนที่จะเสนอให้ป่าสงวนพูหินหนามหน่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 • มีบริษัทขุดแร่ในแขวงคำม่วนทั้งหมด 38 บริษัท โดยสินแร่ที่ขุดพบในเมืองต่างๆ อาทิ ตะกั่ว ยิปซัม หินปูน หินทราย โปแทสเซียม (เมืองหนองบก) เหล็ก (เมืองบัวละพา เมืองหินบูน และ เมืองมะหาไซ) และถ่านหิน (เมืองบัวละพา) 
 • โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (บ.อุตสาหกรรมซีเมนต์ลาวตราสิงห์ ของจีน) มีกำลังการผลิต 800,000 ตัน/ปี ได้ผลิตปูนซีเมต์ออกจำหน่ายได้ในเดือนเมษายน 2550การค้ากับต่างประเทศ

การค้ากับต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม จีน สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น 
ตลาดการค้าสำคัญในแขวง ได้แก่ ตลาดสุกสมบูน ตลาดหลัก 2 งานแสดงสินค้าในโอกาสสำคัญต่างๆ ที่แขวงฯ เชิญผู้ค้าจากไทยไปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า และการเปิดตลาดนัดที่จุดผ่อนปรนฝั่งไทย 
 

จุดการค้าชายแดนกับไทย 
จุดผ่านแดนถาวร 1 จุด 
1. ด่านสากลท่าแขก – นครพนม ทำการทุกวัน 08.00 – 18.00 น. 

จุดผ่อนปรน 3 จุด 
1. บ้านปากน้ำหินบูน – ท่าอุเทน จันทร์/พฤหัสบดี 08.00 – 18.00 น. 
2. บ้านเซบั้งไฟ – ธาตุพนม จันทร์/พฤหัสบดี 08.00 – 18.00 น. 
3. บ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก อังคาร / พุธ 08.00 – 14.00 น. 
 

การลงทุนจากต่างประเทศ

มีการลงทุนจากภายในและต่างประเทศรวม 160 โครงการ แบ่งเป็น การลงทุนภายใน 96 โครงการ และการลงทุนต่างประเทศ 64 โครงการ โดยมีรายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุนในแขวงคำม่วน อาทิ บ. คำม่วนซีเมนต์ บริษัท MCS Mining Industry Lao จำกัด

ประเภทธุรกิจที่แขวงต้องการให้มาลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว กสิกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปสินแร่ การขุดค้นหินปูน ยิปซัม การผลิตปูนซีเมนต์ และการลงทุนด้านอื่น ๆ

ธนาคาร 
3 แห่ง คือ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ธนาคารพัฒนาลาว และธนาคารส่งเสริมกสิกรรม 

ด้านสังคม

 • การศึกษา

มีโรงเรียนอนุบาล 53 แห่ง ,โรงเรียนประถมศึกษา 607 แห่ง , โรงเรียนมัธยมศึกษา 77 แห่ง ,โรงเรียนเด็กชนเผ่า 1 แห่ง,โรงเรียนอาชีวะศึกษาที่เปิดตั้งแต่ชั้นกลาง ถึงปริญญาตรี 9 แห่ง (เป็นโรงเรียนของรัฐ 2 แห่ง)

 • สาธารณสุข

มีโรงพยาบาลแขวง 1 แห่ง และโรงพยาบาลในเมืองต่างๆ 8 แห่ง

 

การท่องเที่ยว

 • พระธาตุศรีโคตรบอง รูปปั้นพระยาศรีโคตรบอง (มีพิธีบวงสรวงยกรูปปั้นขึ้นประดิษฐานบนอนุเสาวรีย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552)
 • มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง อาทิ ถ้ำกองลอ-นาตาน บึงขุนกองเลียง บึงขุนน้ำดอน กำแพงยักษ์ ถ้ำพระ ถ้ำนางแอ่น ถ้ำซ้าง ถ้ำพะจัน ถ้ำผีเสื้อ ถ้ำพะบาง ตาดน้ำสะหนาม ท่าฝรั่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงตลาดราตรีบริเวณริมแม่น้ำโขง เมืองท่าแขก เพื่อรองรับการประกาศเป็นเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ในปี 2553
 • แขวงคำม่วน เน้นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • เขื่อนน้ำเทิน 2 

คมนาคม 
เส้นทางหมายเลข 13 ใต้ 
     เป็นถนนสายหลักของสปป.ลาว เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้

เส้นทางหมายเลข
     จากตะวันตกสู่ตะวันออก ระหว่างแขวงคำม่วน ไปยัง จ. เหง่ อาน เวียดนาม 
     (เมืองเอก คือ เมือง Vinh มีท่าเรือเก๋อหลอ Cau Lo เล็กกว่าท่าเรือดานัง) 

เส้นทางหมายเลข 12 
     จากตะวันตกสู่ตะวันออก ระหว่างแขวงคำม่วนไปยังท่าเรือหวุ้งอ้าง เมืองฮาติง 
     โดยเส้นทางหมายเลข 12 เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากไทย (นครพนม) 
     ไปยังท่าเรือหวุ้งอ้างในเวียดนาม

สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) 
      รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ(แบบให้เปล่า) จำนวน 1,723 ล้านบาท และได้มี ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 หรือ 11/11/11

 

 


 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ