สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

     โทรศัพท์: (856-41) 212-373
     โทรสาร: (856-41) 212 370
     อีเมล: thaiconsulate.svk@mfa.mail.go.th
     เว็บไซต์: http://savannakhet.thaiembassy.org
     เฟสบุ๊ก: http://www.facebook.com/thaiconsulatesvk

 

Royal Thai Consulate-General, Savannakhet

     Telephone: (856-41) 212-373
     Facsimile: (856-41) 212 370
     E-mail: thaiconsulate.svk@mfa.mail.go.th
     Website: http://savannakhet.thaiembassy.org
     Facebook: http://www.facebook.com/thaiconsulatesvk