วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,694 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

ที่ตั้ง: ถนนหมายเลข 9 บ้านหัวเมืองเหนือ นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
เวลาทำการ: 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
เปิดยื่นคำร้องขอวีซ่า: 09.00 – 11.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
เวลารับวีซ่า: 14.00 – 16.00 น. ในวันราชการถัดไป 

 

Royal Thai Consulate-General, Savannakhet

Address: No.9 Road Ban Huameuang N, Kaysone Phomvihane City, Savannakhet Province, Lao PDR
Office Hours: 8.30 – 16.30 hours Monday – Friday (except Thai & Lao Official Holidays)
Visa Application Hours: 09.00 – 11.00 hours Monday – Friday (except Thai & Lao Official Holidays)
Visa Collection Hours: 14.00 – 16.00 hours on the next working day 

 

 

savan_consular_adress