วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 574 view
กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Consul-General 
นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์
Mr. Atipat Rojanapaibulya
กงสุล
Consul
นางสาวธิติยา ปานมณี
Ms. Thitiya Panmanee
กงสุล 
Consul 
นางสาวพลอย สุขถาวร 
Ms. Ploy Sukthavorn
กงสุล 
Consul 
นางเกล็ดดาว สินเจริญกุล
Mrs. Kletdoaw Sincharoenkul
กงสุล 
Consul 
นายวิชาญ ทับทิมศรี 
Mr. Wichan Tabtimsri