กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Consul-General 
นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์
Mr. Atipat Rojanapaibulya
   
รองกงสุลใหญ่ 
Deputy Consul-General 
นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร 
Mr. Kittisak Lorpatimagorn
   
กงสุล 
Consul 
นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส  
Ms. Yaowaluk Suthimanus
   
กงสุล 
Consul 
นางสาวพลอย สุขถาวร 
Ms. Ploy Sukthavorn 
   
กงสุล 
Consul 
นางสาวพิมพ์ใจ  โภชนัดศรีฉาย 
Ms. Pimjai Pochanutsrichai